Betydning av alder for endring av kondisjon og hjerterisiko

Befolkningsundersøkelser har vist at eldre har lavere gjennomsnittlig kondisjonstall enn yngre voksne, men det mangler studier som følger kondisjonstallet til de samme deltakerne med repeterte målinger over tid.

Betydning av alder for endring av kondisjon og hjerterisiko

Foto: Colourbox.com

Letnes JM, Dalen H, Aspenes ST, Salvesen Ø, Wisløff U, Nes BM

Kondisjon er nært knyttet til risiko for fremtidig hjerte- og karsykdom. Det beste målet for kondisjonen er kondisjonstallet, som forteller om hvor mye oksygen kroppen klarer å ta opp, transportere og forbruke.

Befolkningsundersøkelser har vist at eldre har lavere gjennomsnittlig kondisjonstall enn yngre voksne, men det mangler studier som følger kondisjonstallet til de samme deltakerne med repeterte målinger over tid. 

Vi studerte derfor utvikling av kondisjonstallet hos 1431 deltakere som fikk dette målt i både den tredje og fjerde HUNT-undersøkelsen. Formålet var å studere utviklingen av deltakernes kondisjon over tiårsperioden mellom de to HUNT-undersøkelsene, betydningen av deltakernes fysiske aktivitet i fritiden, og sammenhengen med endring i deltakernes risikoprofil for fremtidig hjertesykdom.

Resultatene viste at kondisjonstallet falt vesentlig mindre i løpet av tiårsperioden hos yngre voksne sammenlignet med de eldste. Fallet i kondisjonstall var om lag tre prosent gjennom perioden for de i 20-åra mot 20 prosent for deltakerne som var i 70-åra i den tredje HUNT-undersøkelsen. 

De som var fysisk aktive i tråd med gjeldende anbefalinger hadde lavere fall i kondisjonstall, og det så ut som om det å trene med høy intensitet var viktigere enn varigheten av aktiviteten. 

Det var en klar sammenheng mellom fallet i kondisjonstall og hjerterisiko. De som bevarte kondisjonen gjennom perioden hadde lavere risiko for å ha forhøyet blodtrykk, forhøyet kolesterol og metabolsk syndrom, risikofaktorer som alle er knyttet til hjerterisiko.

Studien konkluderer med at selv om fall i kondisjonstallet er normalt med økende alder, var fallet minst hos de fysisk aktive og lavest hos de som trente med høy intensitet. Det var videre en klar sammenheng mellom opprettholdelse av kondisjonen med økende alder og en mer gunstig risikoprofil med tanke på utvikling av hjerte- og karsykdommer.

Kontakt: Håvard Dalen
Originaltittel: Age-related change in peak oxygen uptake and change of cardiovascular risk factors. The HUNT study
Sist oppdatert 28.10.2022