Beregnet kondisjon kan forutsi risiko for førstegangs hjerteinfarkt

I denne studien fulgte vi over 26.000 deltakere fra den andre HUNT-undersøkelsen i gjennomsnitt 13 år.

Beregnet kondisjon kan forutsi risiko for førstegangs hjerteinfarkt

Foto: Colourbox.com

Rajesh Shigdel, Håvard Dalen, Xuemei Sui, Carl J. Lavie, Ulrik Wisløff og Linda Ernstsen
Funnene viste at deltakere med beregnet medium eller høyt kondisjonstall hadde henholdsvis 16 prosent og 31 prosent lavere risiko for førstegangs hjerteinfarkt.

Deltakerne hadde alle deltatt i den andre HUNT-studien, og fikk sin kondisjon beregnet ved en kondiskalkulator utviklet ved NTNU. Kondiskalkulatoren beregner kondisjonstallet basert på data fra flere tusen nordtrøndere som deltok i Kondisprosjektet i den tredje HUNT-undersøkelsen.
Totalt utviklet 1.566 deltakere akutt hjerteinfarkt i løpet av oppfølgingstiden.

Resultatene viste en tydelig sammenheng mellom det beregnede kondisjonstallet og risiko for hjerteinfarkt. I gruppen med lav kondisjon var gjennomsnittlig beregnet kondisjonstall 28 for kvinner og 37 for menn. Etter korreksjon for andre risikofaktorer som familiehistorie på hjertesykdom, diabetes, forhøyet blodtrykk, røyking med mer var risikoen 22 prosent og 25 prosent lavere for kvinner med medium og høyt kondisjonstall. For menn var den prosentvise reduksjonen litt lavere og nådde ikke statistisk sikkerhet. 

Studien viste at kondisjonstallet er av betydning for å fastslå risiko for fremtidige hjerteinfarkt. Videre konkluderer studien med at kondisjonstallet kan beregnes basert på kroppsmål og opplysninger om fysisk aktivitet, som et alternativ til den mer ressurskrevende referanseundersøkelsen hvor kondisjonstallet måles ved såkalt tredemølletest.

Kontaktperson: Håvard Dalen
Originaltittel: Cardiorespiratory Fitness and the Risk of First Acute Myocardial Infarction: The HUNT Study

Sist oppdatert 28.10.2022