Barns vansker med språk og kommunikasjon henger sammen med psykiske vansker

Tidligere trodde en at sammenhengen med psykisk helse (utenom autistiske forstyrrelser) helst gjaldt utagering og uro.

Tidligere trodde en at sammenhengen med psykisk helse (utenom autistiske forstyrrelser) helst gjaldt utagering og uro.
Foto: Colourbox.com

​Edel Brenne

Barn som er henvist og trenger hjelp for psykiske vansker har ofte også vansker med kommunikasjon og å bruke språket i hverdagen. Dette kalles pragmatiske vansker.

Det er i forbindelse med autisme-beslektede lidelser at pragmatiske vansker har fått mest fokus, men pragmatiske vansker har en mer omfattende utbredelse. Blant barn i befolkningen forekommer det hos ti prosent. 

Tidligere trodde en at sammenhengen med psykisk helse (utenom autistiske forstyrrelser) helst gjaldt utagering og uro.

I en undersøkelse av 73 pasienter på BUP Levanger fant vi pragmatiske vansker hos 38 prosent, og i sammenheng med de fleste typer psykiske vansker. Sammenhengen var sterkere blant dem med følelsesmessige problemer, og aller sterkest hos de med sosiale vansker.

Det er mulig at svake kommunikasjonsferdigheter er en risiko for psykiske problemer, men det er mer sannsynlig at gode ferdigheter i språk og kommunikasjon beskytter barn mot å utvikle problemer som følge av sårbarhet eller belastninger de utsettes for.

Resultatene viste nemlig at ingen av dem som hadde gode pragmatiske språkferdigheter hadde psykiske symptomer på klinisk nivå.


Kontaktperson: Tormod Rimehaug

Originaltittel: Pragmatic language impairment general and specific associations to mental health symptom dimensions in a child psychiatric sample

Publisert i: Scandinavian Journal of Child and Adolescent Psychiatry and Psychology, Vol. 7(1):3-12 (2019)Sist oppdatert 10.11.2022