Avvik i appetittregulerende hormoner ved fedme kan føre til overspising

04.12.23. Målet med denne studien var å sammenligne appetitt blant personer med ulik grad av fedme og hos personer uten fedme.

En person som sitter ved et bord med en cupcake på tallerkenen

Foto: Colourbox.com

Marthe Isaksen Aukan, Siren Nymo, Karoline Haagensli Ollestad, Guro Akersveen Boyesen, Julia Nicole DeBenedictis, Jens Frederik Rehfeld

I studien ble 98 voksne personer med fedme, (klasse I (n = 35), II (n = 44) og III (n = 19)) og 45 voksne uten fedme undersøkt. Appetittregulerendehormoner ble målt i blodprøver avgitt i fastende tilstand og etter et frokostmåltid. I tillegg besvarte studiedeltakerne et spørreskjema om appetittopplevelse (sult, metthet, matlyst). 
 
Vi fant at nivået av appetittregulerende hormoner i blodet var likt i alle fedmeklasser, og samtidig generelt avvikende sammenlignet med hormonnivåer hos personer uten fedme. Dette var tydelig både før og etter inntak av mat. Nivået av appetittregulerende hormoner var lavere hos de med fedme enn hos de uten fedme. I tillegg så vi hos de med størst grad av fedme, at hormonnivåene økte og avtok etter måltidet på en måte som tyder på redusert metthet etter matinntak. Likevel ble det ikke funnet noen forskjeller i subjektiv appetittopplevelse mellom fedmeklassene. Dette kan skyldes at appetittopplevelsen representerer den enkeltes motivasjon til å spise, mer enn en underliggende hormonell kontroll. 
 
Fedme er assosiert med reduserte nivåer av appetittregulerende hormoner og en avvikende hormonell respons etter matinntak som tilsier redusert metthetsfølelse. Dette unormale mønsteret kan føre til overspising. 

Originaltittel: Differences in gastrointestinal hormones and appetite ratings among obesity classes

Publikasjon: Appetite. 2022 Apr 1;171:105940. doi: 10.1016/j.appet.2022.105940. Epub 2022 Jan 19.

Kontaktperson: Siren Nymo

Sist oppdatert 04.12.2023