Årsaker til vektoppgang etter fedmeoperasjon

Personer som er aktuelle for fedmeoperasjon kan ha dysfunksjonell spiseatferd. Det kan innebære mangel på kontroll over spising, følelsesstyrt spising eller det å spise uten å egentlig være sulten.

Årsaker til vektoppgang etter fedmeoperasjon
Foto: Colourbox.com
Siren Nymo, Oda Børresen Skjølsvold, Marthe Aukan, Graham Finlayson, Hallvard Græslie, Ronald Mårvik, Bård Kulseng, Jorunn Sandvik, Catia Martins


​Bakgrunn 
Fedmekirurgi er den mest effektive behandlingen for alvorlig fedme. Personer som er aktuelle for fedmeoperasjon kan ha dysfunksjonell spiseatferd. Det kan innebære mangel på kontroll over spising, følelsesstyrt spising eller det å spise uten å egentlig være sulten. Endringer i denne atferden påvirker utfallet av vektnedgang etter fedmekirurgi.

Liten vektnedgang og vektoppgang etter fedmekirurgi forekommer hos opp til 30 % av de som blir operert. Årsakene til dette er enda uklare. I denne studien undersøkte vi spisevanene hos deltakere med lite vekttap og optimalt vekttap i gjennomsnittlig 13 år etter fedmeoperasjonen Roux-en-Y gastrisk bypass. Vi sammenlignet disse deltakerne med en kontrollgruppe som ennå ikke var fedmeoperert.  Spiseatferden vi så på var hedonisk sult, som betyr at man spiser noe kun for nytelsens skyld, og hvilken type mat deltakerne foretrakk og belønningsfølelse ved matinntak.

Funn
Totalt ble 75 deltakere rekruttert til studien, hvor nesten 80% var kvinner. Funnene fra studien viste ulik spiseatferd mellom gruppen med vellykket vekttap og gruppen med liten vektnedgang. Gruppen med optimalt vekttap hadde mindre tendens til hunger etter mat, sjeldnere lyst på mat og spiste sjeldnere på grunn av følelser sammenlignet med de som ikke var operert og de som hadde liten vektnedgang. Den samme gruppen hadde også mindre ønske om mat med høyt sukker- og fettinnhold og foretrakk mat med mindre sukker- og fettinnhold.

Konklusjon
Liten vektnedgang 13 år etter fedmekirurgi synes å ha en sammenheng med uhensiktsmessige spisevaner, og mer følelse av belønning og nytelse av mat med høyt energiinnhold. Det er behov for flere studier som kan følge ​​​pasientene over tid og se mer på hvordan disse faktorene  påvirker vektnedgang på lang sikt.


Originaltittel:  Suboptimal Weight Loss 13 Years After Roux-en-Y Gastric Bypass: Is Hedonic Hunger, Eating Behaviour and Food Reward to Blame?

Kontakt: Siren Nymo​

Sist oppdatert 26.08.2022