Albuminutskilling i urin er en viktig risikofaktor for hjerneinfarkt

Det er kjent at pasienter med albuminuri har økt risiko for hjerneinfarkt og andre hjerte- og karsykdommer. Det mangler derimot kunnskap om albuminuri øker risiko for forskjellige undertyper av hjerneinfarkt.

Albuminutskilling i urin er en viktig risikofaktor for hjerneinfarkt
Foto: Colourbox.com
Det er kjent at pasienter med albuminuri har økt risiko for hjerneinfarkt og andre hjerte- og karsykdommer. Det mangler derimot kunnskap om albuminuri øker risiko for forskjellige undertyper av hjerneinfarkt.
Albumin er et viktig protein vi har i blodet, og utskillelse av albumin fra urinen (albuminuri) kan indikere skade på den indre utkledningen av blodårene (endotelskade). Albuminutskilling fra urin brukes også i vurdering av kronisk nyresvikt, og for å følge opp pasienter med diabetes. 

Det er kjent at pasienter med albuminuri har økt risiko for hjerneinfarkt og andre hjerte- og karsykdommer. Det mangler derimot kunnskap om albuminuri øker risiko for forskjellige undertyper av hjerneinfarkt.
I denne studien brukte vi data fra 7261 HUNT2-deltagere for å undersøke sammenhengen mellom albuminutskillelse fra urin og risiko for utvikling av første hjerneinfarkt i de påfølgende 15 årene. Alle hjerneinfarkt er vurdert for å finne årsaken til infarktet.

Resultatene viste at risikoen for å utvikle et hjerneinfarkt øker allerede ved et lavt nivå av albuminutskillelse, og øker med 15 prosent per økt enhet av albuminutskillelse. De som hadde høyest utskilling av albumin hadde 56 prosent økt risiko for hjerneinfarkt sammenlignet med de som hadde det laveste nivået. 

Risikoen for å utvikle lakunært infarkt (hjerneinfarkt grunnet tetning av små blodårer) var størst med 75 prosent, etterfulgt av infarkt med uspesifisert årsak og infarkt grunnet arteriosklerose i store blodårer. Minst sammenheng fant vi mellom albuminutskilling fra nyrene og hjerneinfarkt grunnet blodpropp fra hjertet (kardioembolisk).

Studien bidrar til en bedre forståelse av årsaken til hjerneinfarkt. Kontroll av albuminutskilling fra urin kan muligens bidra til å vurdere risikoen for hjerneinfarkt, og støtte intensivering av forebyggende tiltak mot hjerneinfarkt.

Kontaktperson: jens.horn@hnt.no
Originaltittel:  Low grade albuminuria as a risk factor for subtypes of stroke - the HUNT Study in NorwaySist oppdatert 03.08.2022