Julie Horn

Å være mor – hvilken betydning har det for blodtrykket?

Det er kjent at kvinners blodtrykk endrer seg i løpet av svangerskapet, men hva som skjer videre med blodtrykksutviklingen i middels og høy alder er lite undersøkt.

Kvinne ligger i en seng og holder barnet sitt over sitt eget ansikt. Foto
Illustrasjonsfoto: colourbox.com

​Det er kjent at kvinners blodtrykk endrer seg i løpet av svangerskapet, og er rundt fødselstidspunkt hyppig lavere enn før svangerskapet. Men hva dette betyr for kvinnenes videre blodtrykksutvikling i middel og høy alder er lite undersøkt. 

Denne studien ønsket derfor å sammenligne blodtrykksutvikling gjennom livsløpet hos kvinner som får barn sammenlignet med barnløse kvinner. Vi koblet data fra Medisinsk Fødselsregister med data fra HUNT undersøkelsen for 23,438 kvinner som deltok i én eller flere HUNT undersøkelser. 

Før første svangerskap fant vi ingen blodtrykkforskjell mellom kvinner som senere fikk barn eller som blir barnløse. Blant kvinner med barn falt blodtrykket derimot etter første svangerskap (3,32 mmHg systolisk og 1,98 mmHg diastolisk). 

Påfølgende svangerskap var også forbundet med en ytterlige, men mindre, blodtrykksreduksjon. Disse svangerskapsrelaterte reduksjoner i blodtrykk førte til langvarige blodtrykksforskjeller mellom kvinner med og kvinner uten barn. 

For eksempel hadde kvinner med barn ved 50 års alder fortsatt en 1,93 mmHg lavere systolisk og 1,36 mmHg lavere diastolisk blodtrykk. 

Våre resultater peker dermed på at svangerskapet er forbundet med langvarig og antagelig klinisk relevant blodtrykksreduksjon.

Kontaktperson: Julie Horn
Publikasjon: European Journal ofEpidemiology, Januar 2018  
Originaltittel: 
The impact of parity on life course blood pressure trajectories: the HUNT study in Norway

Sist oppdatert 24.04.2018