Viktig informasjon til deg som skal opereres i et øye

Du kan selv bidra til å redusere risiko for komplikasjoner i forbindelse med operasjonen din. Her er viktig informasjon om øyedråper, medisinbruk, hygiene, faste og andre forhold som bidrar til en trygg operasjon.

Skal du opereres i øyelokk eller for skjeling, gjelder annen informasjon.

 

Øyendråper som inneholder pilokarpin skal du ikke dryppe med om morgenen på operasjonsdagen (Pilokarpin, Fotil, Fotil Forte, Isopto-Carbachol). Alle andre øyendråper du bruker, for eksempel på grunn av grønn stær eller tørre øyne, skal du ta som vanlig.

Eventuelle faste medikamenter skal du ta som vanlig, med mindre annen beskjed er gitt. Dette gjelder også Marevan og acetylsalisylsyre-preparater som Albyl-E, Asasantin retard, Aspirin, Dispril og Globoid, samt Persantin og Ticlid.

På operasjonsdagen er det veldig viktig at du møter fastende. Dette innebærer at

 • du ikke skal spise mat de siste 6 timene før inngrepet.

 • du ikke skal røyke, bruke snus, pastiller eller tyggegummi de siste 6 timene før inngrepet.

 • du må gjerne drikke kaffe, te, vann og saft (ikke melk, melkeprodukter eller juice) fram til 2 timer før oppmøte på operasjonsdagen

 I de fleste tilfeller betyr dette at du skal begynne å faste fra klokka 24 natt til operasjonsdagen.

Hensikten med å faste, er å forhindre at mat eller væske eventuelt kastes opp og kommer over i lungene under operasjonen. Røyk, snus, pastiller og tyggegummi ber vi deg unngå fordi det gir økt produksjon av magesyre.

For deg som er diabetiker - du skal ikke ta insulin om morgenen.

For å sikre oss mot spredning av motstandsdyktige bakterier (MRSA) i sykehuset, er vi nødt til å ta noen forholdsregler. Før du skal til time hos oss skal du screenes for MRSA hos fastlegen din dersom du svarer ja på minst et av punktene nedenfor. Har du

 • vært innlagt i en helseinstitusjon utenfor Norge de siste tolv månedene?
 • fått omfattende undersøkelse, behandling i en helseinstitusjon eller tannhelseklinikk utenfor Norge de siste tolv månedene?
 • arbeidet som helsearbeider, oppholdt deg i barnehjem eller flyktningeleir utenfor Norden de siste tolv månedene?
 • i løpet av de siste tolv månedene vært, eller er, beboer på mottak for asylsøkere/flyktninger?
 • sår eller hudlidelser, sårinfeksjon eller medisinsk utstyr gjennom hud eller slimhinne (for eksempel kateter i urinveiene) OG har oppholdt deg mer enn 6 uker sammenhengende utenfor Norden i løpet av de siste tolv månedene?
 • tidligere har fått påvist MRSA?
 • bodd i samme husstand som MRSA positive?
 • hatt nær kontakt med MRSA positive uten å bruke beskyttelsesutstyr?

Det er svært viktig at du blir screenet hos fastlegen din minsfem dager før din avtale på sykehuset, dersom du kan svare ja på minst et av punktene ovenfor. Prøver kan ikke være tatt mer enn fire uker før du har time på sykehuset.

Får du feber, akutt sykdom, urinveisinfeksjon, tanninfeksjon, hudutslett, sår eller lignende, er det viktig at du snarest kontakter øyeavdelingen. Hvis du er syk når du møter til operasjon, er det risiko for infeksjon. Operasjonen må i tilfelle utsettes. 

For å redusere infeksjonsfaren, er det viktig at du dusjer og tar på deg rene klær før du møter på sykehuset. Ikke bruk sminke eller neglelakk.

​Vi anbefaler at du legger igjen smykker og andre verdisaker hjemme. Sykehuset tar ikke ansvar for verdisaker.

​Du må påregne at det blir en del venting på operasjonsdagen, selv om vi tilstreber at ventetiden skal bli kortest mulig. Ta gjerne med deg lesestoff.

​Alle operative inngrep innebærer risiko for komplikasjoner, som blødning og infeksjon. Alvorlige komplikasjoner er sjeldne. Det er viktig at risikoen for komplikasjoner veies opp mot gevinsten av inngrepet. Spør kirurgen, hvis du ønsker mer informasjon om komplikasjoner i forbindelse med din operasjon.

Kontakt oss

Er du i tvil om du kan ta dine faste medisiner eller om du skal faste? Har du blitt syk, slik at operasjonen må utsettes? Har du spørsmål vedrørende MRSA, eller er det andre ting du lurer på i forbindelse med operasjonen din? Da ber vi deg kontakte oss.
Kontakt Øyeavdelingen
Et rødt og hvitt skilt
Sist oppdatert 28.05.2024