Viktig informasjon du skal lese før operasjonen

Du kan selv bidra til å redusere risiko for komplikasjoner i forbindelse med operasjonen din. Med din hjelp klarer vi også å holde ventelistene nede.

På operasjonsdagen er det veldig viktig at du møter fastende. Dette innebærer at

 • du ikke skal spise mat de siste 6 timene før inngrepet.

 • du ikke skal røyke, bruke snus, pastiller eller tyggegummi de siste 6 timene før inngrepet.

 • du må gjerne drikke kaffe, te, vann og saft (ikke melk, melkeprodukter eller juice) fram til 2 timer før oppmøte på operasjonsdagen

 I de fleste tilfeller betyr dette at du skal begynne å faste fra klokka 24 natt til operasjonsdagen.

Hensikten med å faste, er å forhindre at mat eller væske eventuelt kastes opp og kommer over i lungene under operasjonen. Røyk, snus, pastiller og tyggegummi ber vi deg unngå fordi det gir økt produksjon av magesyre.

​Noen faste medisiner øker risikoen for komplikasjoner under en operasjon. Derfor er det veldig viktig at du kun tar eventuelle faste medisiner som ikke medfører økt risiko. Nedenfor finner du retningslinjer for hvilke medisiner du skal ta og hvilke du ikke skal ta. Er du fortsatt i tvil etter å ha lest dette, ber vi deg ta kontakt. Ring 74 21 54 00 og be om å få snakke med vakthavende anestesilege.

 • Ingen Insulin om morgenen operasjonsdagen.
 • Albyl E Asasantin, Persantin og lignende bør du ikke bruke de 5 siste dagene før operasjonen.
 • Marevan bør du ikke bruke de siste 2-3 dager før operasjonen. PT-INT skal være under 1,6 ved operasjonen.
 • Bruker du Plavix på grunn av stent i hjertet, skal denne ikke stoppes. Planlagt operasjon bør utsettes til Plavix er seponert etter stenting. Hvis dette er vanskelig, ta kontakt med inntakskontoret.
 • Pasienter med mekanisk hjerteventil må ta kontakt med inntakskontoret for spesielt opplegg.
 • Ta faste medisiner som ikke medfører økt risiko. Dette gjelder eksempelvis medikamenter mot epilepsi og p-piller.

For å sikre oss mot spredning av motstandsdyktige bakterier (MRSA) i sykehuset, er vi nødt til å ta noen forholdsregler. Før du skal til time hos oss skal du screenes for MRSA hos fastlegen din dersom du svarer ja på minst et av punktene nedenfor. Har du

 • vært innlagt i en helseinstitusjon utenfor Norge de siste tolv månedene?
 • fått omfattende undersøkelse, behandling i en helseinstitusjon eller tannhelseklinikk utenfor Norge de siste tolv månedene?
 • arbeidet som helsearbeider, oppholdt deg i barnehjem eller flyktningeleir utenfor Norden de siste tolv månedene?
 • i løpet av de siste tolv månedene vært, eller er, beboer på mottak for asylsøkere/flyktninger?
 • sår eller hudlidelser, sårinfeksjon eller medisinsk utstyr gjennom hud eller slimhinne (for eksempel kateter i urinveiene) OG har oppholdt deg mer enn 6 uker sammenhengende utenfor Norden i løpet av de siste tolv månedene?
 • tidligere har fått påvist MRSA?
 • bodd i samme husstand som MRSA positive?
 • hatt nær kontakt med MRSA positive uten å bruke beskyttelsesutstyr?

Det er svært viktig at du blir screenet hos fastlegen din minsfem dager før din avtale på sykehuset, dersom du kan svare ja på minst et av punktene ovenfor. Prøver kan ikke være tatt mer enn fire uker før du har time på sykehuset.

Får du feber, akutt sykdom, urinveisinfeksjon, tanninfeksjon, hudutslett, sår eller lignende, er det viktig at du snarest kontakter Inntakskontoret som er ansvarlig for din operasjon. Hvis du er syk når du møter til operasjon, er det risiko for infeksjon, og operasjonen må utsettes. 

Er du i tvil om du er frisk nok til å bli operert? Ring 74 21 54 00 og be om å få snakke med vakthavende anestesilege.

For å redusere infeksjonsfaren, er det viktig at du

 • dusjer om morgenen på operasjonsdagen.
 • klipper og renser negler, dersom du skal opereres i hånden eller foten.
 • ikke fjerner hår på operasjonsfeltet de siste 2 ukene før operasjonen. Infeksjonsfaren reduseres ved at vi gjør dette på sykehuset like før du skal opereres.
 • fjerner eventuell sminke, neglelakk, piercingsmykker og andre smykker før du møter på sykehuset.

​Vi anbefaler at du legger igjen smykker og andre verdisaker hjemme. Sykehuset tar ikke ansvar for verdisaker.

​Du må påregne at det blir en del venting på operasjonsdagen, selv om vi tilstreber at ventetiden skal bli kortest mulig. Ta gjerne med deg lesestoff.

​Alle operative inngrep innebærer risiko for komplikasjoner, som blødning og infeksjon. Alvorlige komplikasjoner er sjeldne. Det er viktig at risikoen for komplikasjoner veies opp mot gevinsten av inngrepet. Spør kirurgen, hvis du ønsker mer informasjon om komplikasjoner i forbindelse med din operasjon.

Flere og flere studier viser at røyking medfører betydelig økt risiko for blodpropp ved kirurgiske inngrep. Sannsynligheten for infeksjoner og komplikasjoner i forbindelse med operasjonssåret i etterkant av inngrepet, er også betydelig høyere hvis du røyker.

For å få risikoreduserende effekt på blodpropp, må du slutte å røyke minst seks uker før inngrepet. Effekten på risiko for infeksjoner og komplikasjoner i forbindelse med operasjonssåret er umiddelbar. Har du ikke sluttet senest seks uker før operasjonsdagen, er det derfor god grunn til å gjøre det på operasjonsdagen.

De to-tre første ukene etter at du har blitt røykfri, er det økt risiko for lungebetennelse. Er du syk på operasjonsdagen, må operasjonen utsettes. Har du bestemt deg for å slutte å røyke, kan det derfor være bedre å be om operasjonsdato minst seks uker fra du slutter å røyke, enn å slutte å røyke like før inngrepet.

Vi anbefaler at du tar kontakt med fastlegen din, for å få hjelp til å slutte å røyke.

Sist oppdatert 28.05.2024