Klinikk for psykisk helsevern og rus, Sykehuset Namsos

Sanserom

Et sanserom er et rom som er designet for å regulere stimuli som påvirker sansingen vår. Vårt sanserom er innredet med ulike møbler og belysning som skal fremme ro og avspenning.

Mange opplever det avslappende å nyte sanseinntrykkene på sanserommet. Foto.

Mange opplever det avslappende å nyte sanseinntrykkene på sanserommet. Foto: Helse Nord-Trøndelag.

En psykisk lidelse påvirker ikke bare sinnet, men også kroppen. Psykiske lidelser kan gi utslag som blant annet uro, søvnvansker, mangel på energi, forstyrrelser i muskelspenning og nedsatt kroppskontakt.

Systematisk og tilpasset bruk av sanserom kan blant annet bidra til å

 • normalisere spenningsforhold i kroppen
 • redusere uro
 • fremme søvn
 • gi mer energi
 • få økt konsentrasjon og bedre hukommelse
 • stimulere sansene
 • gi økt kroppsbevissthet

 • Boblerør som stimulerer den visuelle sansen.
 • Prosjektor som stimulerer den visuelle sansen og gjør at en kan se bildespill og temabilder på vegg/tak.
 • Løvbladstol som stimulerer vestibularissansen. Denne sansen er en av våre viktigste sansesystemer og er svært viktig for samspillet mellom alle sansene våre.
 • Kuledyne/tyngdedyne som stimulerer vår taktile sans. Denne stimulien kan bidra til fysisk og psykisk ro. Videre bidra til å fremme søvn, konsentrasjon og sansing, og redusere spastisitet, stress, smerte og hyperaktivitet.
 • Bruk av ulike typer lys i et mørkt rom kan gi en visuell effekt med synsopplevelser.
 • Musikk med fokus på å fremme avspenning.

Dersom du ønsker å forsøke sanserom som supplement til ditt behandlingstilbud, kan du drøfte det med din behandler. Behandler vil kontakte ergoterapeut som vil kalle deg inn til en vurderingssamtale.

Sist oppdatert 04.06.2024