Diagnose, Epistaxis

Neseblødning

Neseblødning (epistaxis) er arteriell eller venøs blødning fra slimhinnen i nesen, gjennom nesebor eller til svelget. Dette forekommer hos opptil 60% av befolkningen i løpet av livet. Blødningene stopper som regel spontant. Ved hyppige neseblødninger kan det være aktuelt å behandles med etsing/brenning, tamponade ved større blødninger eller eventuelt kirurgisk behandling i sjeldnere tilfeller.

Årsaker

Som regel er neseblødninger en plage og ikke et egentlig medisinsk problem. I sjeldne tilfeller kan det være symptom på underliggende sykdom. Tilstanden forekommer hyppigst blant barn under ti år og blant voksne over 50 år, men neseblødning opptrer på alle alderstrinn. Blant barn og unge oppstår neseblødning vanligvis på fremre del av neseskilleveggen, like på innsiden av nesen. Blant middelaldrende og eldre oppstår neseblødning vanligvis på neseskilleveggen. Det kan også oppstå dypere inne i nesen.

Blødninger langt inne i nesen er ganske sjeldne og kan skyldes stive blodårer eller høyt blodtrykk. Disse blødningene starter av seg selv og er ofte vanskelige å stoppe. De krever spesialistbehandling.  

Henvisning og vurdering

Både fastleger og spesialistleger kan henvise deg til denne utredningen/behandlingen. 

Alle henvisninger bør inneholde:

 • Aktuell sykehistorie
 • Relevante tidligere og nåværende sykdommer
 • Kliniske funn
 • Resultater av relevante tilleggsundersøkelser
 • Oppdatert medikamentoversikt
 • Ved henvisning av barn eller pasienter uten samtykkekompetanse- kontaktinformasjon til foresatte
 • Eventuelt tolkebehov

Utredning

Neseblødning krever som regel ingen utredning, og de færreste søker lege. Ved kraftige blødninger, blødninger som ikke vil stanse eller som stadig kommer tilbake, er det aktuelt å konsultere lege som vurderer eventuelt videre henvisning til Øre, nese og hals spesialist.

I noen få tilfeller kan det være nødvendig å ta enkelte blodprøver for å finne ut av mulige årsaker til blødningene. Dette gjelder imidlertid kun et fåtall av pasientene, de som opplever stadige neseblødninger. Legen vil også måle blodtrykket. Blodfortynnende medikamenter øker risikoen for neseblødninger.

Det finnes ingen medikamenter mot neseblødning. Er du plaget med gjentatte blødninger langt fremme i nesen, er det mulig for en lege å brenne eller etse blodårene, for å hindre nye blødninger.  

Behandling

Fremre lokaliserte blødninger behandler vi normalt med etsing/brenning.

Ved ikke lokalisert blødning som er spesielt vanskelig å stoppe, vil legen legge inn en tampong som legger et konstant trykk mot den blødende blodåren. En slik tampong må noen ganger ligge inne i et par dager, unntaksvis enda lenger. Denne typen behandling kalles fremre tamponade. Dersom blødningen fortsatt ikke stopper, tyder det på at blødningen skjer langt bak i nesen. Da er det aktuelt med såkalt bakre tamponade. Denne situasjonen oppstår forholdsvis sjelden, og krever vanligvis sykehusinnleggelse. I unntakstilfeller blir det nødvendig med kirurgisk behandling for å stanse blødningene.  

Oppfølging

Legen vil gi deg råd om hvordan du skal forholde deg etter undersøkelse og behandling, og hva slags oppfølging som trengs ut i fra sykdomsbilde.  

Vær oppmerksom

SØK AKUTTMEDISINSK HJELP HVIS:

Blødningen varer lengre enn 15-30 minutter tross tilstrekkelig klemming på fremre del av nesen.

Du føler deg svak og vil besvime, noe som kan skyldes et stort blodtap.

Blødningen er kraftig og blodtapet er stort.

Du føler det er vanskelig å puste.

Kontakt

 • Kontakt Øre/nese/hals avdelingen (ØNH), Sykehuset Namsos

  Oppmøtested

  Innsjekk på automat ved hovedinngangen, samt meld ankomst i ekspedisjonen til Øre/nese/hals poliklinikk.

  Øre/nese/hals poliklinikk har lokaler i tredje etasje i hovedbygningen (F3). Sengeposten er samlokalisert med Ortopedisk avdeling på D3 i hovedbygningen.

 • Kontakt Øre/nese/hals poliklinikk, Sykehuset Levanger

  Oppmøtested

  Fra hovedinngangen: gå direkte opp trappen og følg skilting til venterom Øre nese hals poliklinikk.