Refusjon av utgifter

Refusjon av utgifter til reise, kost og overnatting for pasienter, pårørende og ledsager.

Som regel får du dekket utgifter til din pasientreise med et fast beløp per kilometer, uansett hvilket transportmiddel du bruker.  For å få reisegodtgjørelse, må avstanden til behandlingsstedet være lengre enn ti kilometer hver vei. Reisen må også koste mer enn billett til lokal minstetakst med rutegående transport. Eventuelle tilleggsutgifter, som bompenger, parkering og lignende, kan du kun få dekket dersom behovet for bruk av egen bil er dokumentert. 

Dekkes reisen min? (helsenorge.no)

Transportmidler (helsenorge.no)

Egenandeler og satser (helsenorge.no)

Søk om å få dekket reisen din (helsenorge.no)

Du har rett på kostgodtgjørelse hvis den nødvendige fraværstiden fra hjemmet overstiger 12 timer. Du kan også ha rett på godtgjørelse i forbindelse med utgifter til overnatting.

Kost og overnatting (helsenorge.no)

Satser for overnattingsgodtgjørelse og kostgodtgjørelse (helsenorge.no)

Reglene om dekning av utgifter for reise, kost og overnatting gjelder også pårørende som har fått tildelt plass på kurs/opplæring i regi av spesialisthelsetjenesten. Pårørende skal ikke betale egenandel for deltakelse på kurs.

Dersom pårørende må ha permisjon fra arbeid, kan de eventuelt søke arbeidsgiver om velferdspermisjon. Se ellers avsnitt om opplæringspenger.

En ledsager er en person som følger pasient til og fra behandlingsstedet. Dette kan være en nabo, venn, pårørende eller andre privatpersoner. En ledsager har rett til å få dekket reisen når en behandler dokumenterer at ledsager er nødvendig på reisen av helsemessige årsaker. Ledsager skal ikke betale egenandel på reisen, og kan søke om tapt arbeidsfortjeneste via pasientreiser.

Ledsager på reisen (pasientreiser.no)

Du kan ha rett til opplæringspenger dersom du har barn med funksjonshemming eller langvarig sykdom, og deltar i opplæring ved godkjent helseinstitusjon. Det er ikke en forutsetning at barnet er under 18 år, men at dere har samme bostedsadresse i folkeregisteret.      

Opplærings​penger (nav.no)

Søk om refusjon av reiseutgifter

Søknad om å få dekket reiseutgifter må sendes innen seks måneder etter at reisa er gjennomført. Egenandel blir registrert automatisk i grunnlaget for frikort når kravet er behandlet.
helsenorge.no/pasientreiser
Eldre ektepar sitter på i en buss. Foto.
Sist oppdatert 22.06.2022