En gruppe bobler som svever i luften

Pasient- og pårørendeopplæring

Helse Nord-Trøndelag tilbyr opplæring og kurs for pasienter og pårørende, både individuelt og i grupper.

Opplæring er viktig for pasienter og pårørendes helse og livskvalitet. For sykehusene er opplæring en av hovedoppgavene. Opplæring skjer i møte med helsepersonell før - under og etter behandling. Pasientopplæring skal ha fokus på at du som pasient og dine pårørende aktivit bruker egne erfaringer og ressurser.

Helseforetaket tilbyr et bredt tilbud innenfor pasient- og pårørendeopplæring. Tilbudene utvikles i et samarbeid mellom fagpersoner, lærings- og mestringssenteret (LMS), pasienter og pårørende.

Generell info om lærings- og mestringstilbud (helsenorge.no)  

Målet med våre lærings- og mestringskurs er at du skal lære om sykdommen din og hvordan du kan mestre hverdagen. For å velge din vei må du ha kunnskap både om sykdom, behandling, egne ressurser og endring av levevaner.

Du vil møte fagfolk med ulik kunnskap knyttet til sykdommen. Du vil også møte erfarne pasienter og deres pårørende som forteller hvordan de lever sine liv med helseutfordringer. Kursdeltagerne deler sine erfaringer. Når vi spør kursdeltagerne hva som var viktigst for dem ved å delta på kurs svarer ca 80% av dem at «Det viktigste var å treffe andre i samme situasjon

Henvisning

Du må ha henvisning fra lege for å delta på kurs. Det kan være din fastlege eller din lege på sykehuset. Legen sender henvisningen til den avdelingen som arrangerer kurset.

Oversikt over kurs

Helse Nord-Trøndelag tilbyr kurs ved Sykehuset Levanger, Sykehuset Namsos, DPS Kolvereid og DPS Stjørdal. Du kan få henvisning til kurs andre steder i landet hvis vi ikke har tilbud hos oss. På vår nettside ser du både lokale, regionale og nasjonale kurstilbud. For å se lokale kurstilbud ved andre sykehus må du gå inn på nettsidene til det enkelte sykehus.

Fritt sykehusvalg

Deltakelse på lærings- og mestringskurs inngår i ordningen for fritt behandlingsvalg.

Fritt behandlingsvalg

Rettigheter

Både pasienter og pårørende har rettigheter i forhold til reise og opphold.

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring i grupper


Når du er ferdig i behandling eller kurs/opplæringstilbud, kan du få tilbud om videre oppfølging i kommunale frisklivssentraler eller andre kommunale tilbud. Frisklivssentraler er en helsefremmende og forebyggende kommunal helsetjeneste, som finnes i mange kommuner. Målgruppa er de som h ar økt risiko for, eller som har utviklet sykdom, og trenger støtte til å endre levevaner og mestre helseutfordringer.

Frisklivssentraler i Trøndelag

Sist oppdatert 28.05.2024