Pasientkurs

Tinnitus informasjonsdag

Nettkurs for pasienter med stor plagegrad av tinnitus og nedsatt lydtoleranse. For pasienter over 18 år.

Tid og sted

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Arrangør

Kursinnhold:

Gjennomgang av anatomi / funksjon

Tinnitus Retraining Therapy (TRT)

Nevrofysiologiske og kognitive aspekt ved tinnitus

Nedsatt lydtoleranse

Relevante behandlinger