Pasientkurs

STEPPS, Sykehuset Namsos

Et gruppebasert behandlingstilbud til personer med emosjonsreguleringsvansker.

Tid og sted

Når

Behandlingstilbudet foregår ved Klinikk for psykisk helsevern og rus på Sykehuset Namsos. Ta kontakt for mer informasjon om oppstart

Type arrangement

Gruppeopplæring

Arrangør

For å kunne delta på gruppebehandlingstilbudet, må din behandler eller lege sende henvisning til

Helse Nord-Trøndelag HF
Klinikk for psykisk helsevern og rus
Seksjon Allmenn
Postboks 453
7801 Namsos

Du vil da bli kontaktet for en samtale hvor du får mer informasjon om gruppetilbudet.

Om behandlingstilbudet

Behandlingstilbudet STEPPS er manualbasert, består av 6-10 deltakere og pågår i 20 uker. Ved deltakelse på STEPPS-gruppe lærer du spesifikke ferdigheter for emosjons- og atferdsmestring. Det gis hjemmeoppgaver mellom samlingene.

Det gis tilbud om tre ulike behandlingsformer:

  1. STEPPS-samling á 3 timer ukentlig, arbeidsgruppe á 1,5 time og en individuell samtale ukentlig.
  2. STEPPS-samling á 3 timer ukentlig og individuell samtale hver annen uke.
  3. STEPPS ungdomsgruppe for aldersgruppen 16-25 år, bestående av STEPPS-samling á 3 timer ukentlig, arbeidsgruppe á 1,5 time og en individuell samtale ukentlig.

Forsterkningsteam

Som deltaker i STEPPS-gruppe må du ha minimum én person i ditt forsterkningsteam. Ved forsamtaler blir forsterkningsteam presentert. Det gis informasjon om lidelse og behandling på forsterkningsteamskvelder. Behandlingen legger opp til samarbeid med forsterkningsteamet.

Praktisk informasjon

Gi beskjed dersom du ikke kan delta

Dersom du får tilbud om kurs/gruppebehandling men ikke ønsker å delta, må du gi beskjed via kontaktinformasjon oppgitt nedenfor. Gi også beskjed dersom du må melde forfall fra enkelttimer.

Vi ønsker at du gir beskjed om avbestilling hurtigst mulig og senest 24 timer før kurset starter.

Manglende oppmøte

Dersom du ikke gir beskjed om at du ikke kan delta, må du betale for manglende oppmøte. Gebyr ved manglende oppmøte teller ikke med i grunnlaget for frikort. 

Gebyr ved manglende oppmøte (helsenorge.no)

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring

Pasient, pårørende og ledsager kan ha rett til refusjon av reise-, kost og overnattingsutgifter i forbindelse med behandling.

Lær mer om dine rettigheter

Kontakt

Relevante behandlinger