Pasientkurs

STEPPS, Sykehuset Levanger

STEPPS er et behandlingstilbud for deg med emosjonsreguleringsforstyrrelse.

Tid og sted

Når

Behandlingstilbudet foregår ved Klinikk for psykisk helsevern og rus på Sykehuset Levanger. Ta kontakt for mer informasjon om oppstart

Type arrangement

Gruppeopplæring

For å kunne delta på gruppebehandlingstilbudet, må din behandler sende intern henvisning til Klinikk for psykisk helsevern og rus seksjon Allmenn ved Sykehuset Levanger.

Du vil deretter bli innkalt til minst to forsamtaler med STEPPS-teamet for å vurdere om behandlingstilbudet passer for deg. 

Målgruppe

STEPPS passer for deg med emosjonelt ustabil eller blandet personlighetsforstyrrelse. I behandlingsprogrammet kaller vi lidelsen for emosjonsregulerings-forstyrrelse.

STEPPS kan være aktuelt for deg som ofte opplever svært intense følelser og har vanskeligheter med å regulere dem, forsøker å håndtere følelser med selvskading eller impulsive handlinger, opplever ustabilt selvbilde og/ eller strever med ustabile relasjoner til andre. 

For å ha nytte av STEPPS-behandling bør du
 • kjenne seg igjen i noen av diagnosekriteriene for emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse.
 • ha motivasjon, tid og mulighet til å jobbe aktivt i behandling og med hjemmeoppgaver.
 • ha nok stabilitet i livs-situasjonen til å kunne fokusere på behandling.
 • være innstilt på å støtte og respektere de andre deltakerne i gruppa.
 • ikke ha pågående alvorlig ruslidelse, psykoselidelse, spiseforstyrrelse eller annen problematikk som krever hovedfokus i behandling.

Hvordan foregår behandlingen?

Behandlingen foregår i gruppe med 6-10 deltakere. Behandlingsprogrammet STEPPS er strukturert og følger en manual. Behandlingen er lagt opp som undervisning der deltakerne bidrar med egne eksempler. 

Programmet varer i 20 uker og består av flere sesjoner pr. uke:
 • Gruppesamling (2 timer).
 • Leksehjelp i gruppe (1,5 time).
 • Individualtime (45 minutter).
Du får utdelt en deltakerperm med oversikt over lærestoffet.
Arbeid med hjemmeoppgaver er en viktig del av behandlingen.

Innhold og tema i behandlingen

 • Gjennomgang av lærestoff, praktiske øvelser og avslapningsøvelser.
 • Oppsummering av situasjoner og bruk av ferdigheter den siste uka.

Tema i undervisningen

 • Forstå egen sårbarhet. 
 • Lære ferdigheter for regulering av følelser og atferd.
 • Endre hvordan du ser på deg selv, verden og andre mennesker.
 • Endre livsstil som spisevaner, søvnvaner, trening, fritidsaktiviteter, fysisk helse og mellommenneskelige forhold.

Forsterkningsteam

Du oppfordres til å involvere noen av dine støttepersoner i et «forsterkningsteam». Forsterkningsteamet blir invitert til minst én kveldssamling der de lærer om hvordan de kan gi god støtte og ivareta seg selv som hjelpere.

Praktisk informasjon

Gi beskjed dersom du ikke kan delta

Dersom du får tilbud om kurs/gruppebehandling men ikke ønsker å delta, må du gi beskjed via kontaktinformasjon oppgitt nedenfor. Gi også beskjed dersom du må melde forfall fra enkelttimer.

Vi ønsker at du gir beskjed om avbestilling hurtigst mulig og senest 24 timer før kurset starter.

Manglende oppmøte

Dersom du ikke gir beskjed om at du ikke kan delta, må du betale for manglende oppmøte. Gebyr ved manglende oppmøte teller ikke med i grunnlaget for frikort. 

Gebyr ved manglende oppmøte (helsenorge.no)

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring

Pasient, pårørende og ledsager kan ha rett til refusjon av reise-, kost og overnattingsutgifter i forbindelse med behandling.

Lær mer om dine rettigheter


Kontakt

Relevante behandlinger