Pasientkurs

STEPPS, DPS Stjørdal

Et gruppebasert behandlingstilbud til personer med emosjonsreguleringsvansker.

Tid og sted

Når

Tirsdager klokken 10:00–13:00 og torsdager klokken 10:00–11:30

Type arrangement

Gruppeopplæring

Arrangør

For å kunne delta på gruppebehandlingstilbudet må din behandler eller lege sende henvisning til

Helse Nord-Trøndelag HF
Klinikk for psykisk helsevern og rus
Postboks 333
7601 Levanger

Du vil da bli kontaktet for en samtale hvor du får mer informasjon om gruppetilbudet.

Om STEPPS

STEPPS er et internasjonalt implementert systemisk behandlingsprogram rettet mot pasienter med borderlinesymptomer, utviklet av Blum m.fl. i Iowa, USA. STEPPS er bygd på dokumenterte metoder som blant annet Becks kognitive terapi, Youngs skjematerapi, systemisk terapi, samt kjente avspennings- og «å være i nuet»-øvelser.

Behandlingstilbudet er bygd opp som et poliklinisk behandlingsprogram, men kan også brukes som et supplement til poliklinisk behandling.

Målsetting

Målet er å gi deg som lider av emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, dine behandlere, nære venner og familiemedlemmer et felles språk, slik at det er mulig å kommunisere om lidelsen og ferdighetene som kan brukes for å mestre den. Ved å delta i STEPPS-gruppen lærer du spesifikke ferdigheter for emosjons- og atferdsmestring.

Gjennomføring

STEPPS-gruppen består av 6-10 deltakere og varer i 20 uker. I løpet av behandlingsperioden deltar du på 

  • ukentlige samlinger som varer i tre timer
  • ukentlige arbeidsgrupper som varer i 1,5 timer
  • individuelle samtaler med behandler.

Arbeidsmetoder

Behandlingstilbudet består av en svært detaljert manual for både deltakere og gruppeledere. Det kreves at du jobber med hjemmeoppgaver mellom samlingene. Du vil få utdelt en perm med detaljert agenda og hjemmeoppgaver. Oppgavene jobbes det også med i arbeidsgruppen og du kan jobbe med dette i de individuelle samtalene. Likevel kreves det egeninnsats og samarbeid med forsterkningsteamet. Alle har ansvar for egen endring, og det kreves mye trening på nye ferdigheter for å få det bedre.

Forsterkningsteam

Alle deltakere må ha et forsterkningsteam. Forsterkningsteamet består av noen som får vite hva du lærer og kan hjelpe deg å bruke ferdighetene. Personene i forsterkningsteamet kan ha ulike roller, og ikke alle behøver å delta på alt. Forsterkningsteamet kan bestå av

  • mennesker du er glad i og som du ønsker å kommunisere bedre med, eksempelvis venner, familie eller kjæreste
  • kommunale oppfølgere
  • fastlege og behandlere

Praktisk informasjon

Gi beskjed dersom du ikke kan delta

Dersom du får tilbud om kurs/gruppebehandling men ikke ønsker å delta, må du gi beskjed via kontaktinformasjon oppgitt nedenfor. Gi også beskjed dersom du må melde forfall fra enkelttimer.

Vi ønsker at du gir beskjed om avbestilling hurtigst mulig og senest 24 timer før kurset starter.

Manglende oppmøte

Dersom du ikke gir beskjed om at du ikke kan delta, må du betale for manglende oppmøte. Gebyr ved manglende oppmøte teller ikke med i grunnlaget for frikort. 

Gebyr ved manglende oppmøte (helsenorge.no)

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring

Pasient, pårørende og ledsager kan ha rett til refusjon av reise-, kost og overnattingsutgifter i forbindelse med behandling.

Lær mer om dine rettigheter

Kontakt

Relevante behandlinger