Pasientkurs

STAIRWAYS, Sykehuset Namsos

Gruppebasert behandlingstilbud til personer med emosjonsreguleringsvansker som har fullført behandlingsprogrammet STEPPS.

Tid og sted

Når

Onsdag klokken 10:30-13:30 ved Klinikk for psykisk helsevern og rus på Sykehuset Namsos

Type arrangement

Gruppeopplæring

Arrangør

For å kunne delta på gruppebehandlingstilbudet, må din behandler eller lege sende henvisning til

Helse Nord-Trøndelag HF
Klinikk for psykisk helsevern og rus
Seksjon Allmenn
Postboks 453
7801 Namsos

Du vil da bli kontaktet for en samtale hvor du får mer informasjon om gruppetilbudet.

Gjennomføring

STAIRWAYS er et behandlingsprogram med ett års varighet bestående av ukentlige gruppesamlinger. I tillegg får du tilbud om individuelle samtaler annenhver uke. Målet med STAIRWAYS er at du skal få en betydelig symptomreduksjon ved at du har tilegnet deg flere ferdigheter for emosjonsregulering. Du får utdelt en gruppeperm inndelt etter hver ukes tema. Det forventes at du jobber med hjemmeoppgaver mellom gruppesamlingene.

Før oppstart av STAIRWAYS er det viktig at du har avklart dette med din arbeidsgiver, skole, NAV eller lignende for å få tilstrekkelig tid til å gjennomføre behandlingsprogrammet.

Forsterkningsteam

Alle deltakere må ha et forsterkningsteam, og du har selv ansvar for å involvere forsterkningsteamet ditt. Forsterkningsteamet inviteres til en forsterkningsteamkveld hvor det informeres om lidelsen, innholdet i behandlingen, og en kan stille spørsmål og delta i erfaringsutvekslinger.

Ferdigheter

I STAIRWAYS fokuseres det på følgende ferdigheter:

  • Målsetting: Lære metode for målsetting.
  • Forsøke noe nytt: Identifisere og implementere ny atferd.
  • Sinnemestring: Takle sinne på en konstruktiv måte.
  • Impulskontroll: Håndtere impulsiv og overdreven atferd.
  • Relasjonshåndtering: Identifisere nivå av tillit, håndtere konflikter mellom personer og innlemme tilgivelse i konflikter mellom personer.
  • Lage en plan/skript: Lage en plan for mulige fremtidige stressende hendelser.
  • Selvhevdelse: Lære og bruke selvsikker atferd.
  • Dine valg (gjør gode valg): Vurdere fremgangen din i håndtering av symptomer på emosjonsreguleringsforstyrrelse og fastsette mål på langsikt.
  • Holde kursen: Bruke ferdigheter og ressurser for å vedlikeholde bedring og forebygge tilbakefall. 

Praktisk informasjon

Gi beskjed dersom du ikke kan delta

Dersom du får tilbud om kurs/gruppebehandling men ikke ønsker å delta, må du gi beskjed via kontaktinformasjon oppgitt nedenfor. Gi også beskjed dersom du må melde forfall fra enkelttimer.

Vi ønsker at du gir beskjed om avbestilling hurtigst mulig og senest 24 timer før kurset starter.

Manglende oppmøte

Dersom du ikke gir beskjed om at du ikke kan delta, må du betale for manglende oppmøte. Gebyr ved manglende oppmøte teller ikke med i grunnlaget for frikort. 

Gebyr ved manglende oppmøte (helsenorge.no)

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring

Pasient, pårørende og ledsager kan ha rett til refusjon av reise-, kost og overnattingsutgifter i forbindelse med behandling.

Lær mer om dine rettigheter


Kontakt

Relevante behandlinger