Pasientkurs

Sosial angst - Kognitiv gruppeterapi, Sykehuset Levanger

Et behandlingstilbud til deg over 18 år med diagnosen sosial fobi.

Tid og sted

Når

Oppmøte i førsteetasje ved poliklinikkekspedisjonen ved Klinikk for psykisk helsevern og rus på Sykehuset Levanger. Gruppen møtes ukentlig i 1 time og 45 minutter

Type arrangement

Gruppeopplæring

Dersom du ønsker å delta på gruppetilbudet, må din behandler eller fastlege sende en henvisning til

Helse Nord-Trøndelag HF
Klinikk for psykisk helsevern og rus
Seksjon Allmenn
Postboks 333
7601 Levanger

Du vil bli innkalt til en individuell forberedende time før oppstart og en avsluttende oppsummeringssamtale etter gruppebehandlingstilbudet.

Arbeidsformer

Viktige elementer i behandlingen er undervisning om sosial angst, endring av trygghetsstrategier og oppmerksomhetsfokus, i kontrollerte former utsettes for ubehaget med eksponeringstrening og endring av negative tanker.

Gruppen møtes ukentlig i 1 time og 45 minutter, inkludert 15 minutter aktiv pause. Totalt består tilbudet av 10 gruppesesjoner.

I gruppen vil du få konkrete oppgaver og utfordringer å jobbe med i og mellom gruppesesjonene. Det gis hjemmeoppgaver som det må settes av tid til å jobbe med fra hver gruppesesjon.

Tema

  • Velkommen – hva er sosial angst?
  • Kognitiv atferdsterapi
  • Kognitiv modell for sosial angst
  • Eksponering/atferdseksperimenter
  • Selvfokus
  • Sikkerhetsatferd
  • Mestre kroppslige uttrykk for angsten
  • Presentasjoner
  • Sosial interaksjon og konverseringsferdigheter
  • Oppsummering og vanlige vansker

Praktisk informasjon

Gi beskjed dersom du ikke kan delta

Dersom du får tilbud om kurs/gruppebehandling men ikke ønsker å delta, må du gi beskjed via kontaktinformasjon oppgitt nedenfor. Gi også beskjed dersom du må melde forfall fra enkelttimer.

Vi ønsker at du gir beskjed om avbestilling hurtigst mulig og senest 24 timer før kurset starter.

Manglende oppmøte

Dersom du ikke gir beskjed om at du ikke kan delta, må du betale for manglende oppmøte. Gebyr ved manglende oppmøte teller ikke med i grunnlaget for frikort. 

Gebyr ved manglende oppmøte (helsenorge.no)

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring

Pasient, pårørende og ledsager kan ha rett til refusjon av reise-, kost og overnattingsutgifter i forbindelse med behandling.

Lær mer om dine rettigheter

Kontakt

Relevante behandlinger