Pasientkurs

Psykoterapigruppe, Sykehuset Namsos

Gruppebehandlingstilbud for deg med tilbakevendende angst, depresjoner og sosiale vansker.

Tid og sted

Når

Nye gruppedeltakere vil bli tatt inn når noen slutter. Gruppen foregår ved Klinikk for psykisk helsevern og rus på Sykehuset Namsos

Type arrangement

Gruppeopplæring

Arrangør

Dersom du ønsker å delta, må din behandler eller lege sende henvisning til

Helse Nord-Trøndelag HF
Klinikk for psykisk helsevern og rus
Seksjon Allmenn
Postboks 453
7801 Namsos

Du vil da bli kontaktet for en samtale hvor du får mer informasjon om gruppetilbudet.

Formål

Formålet med gruppen er å fremme selvforståelse og bearbeide følelsesmessige konflikter slik de kommer til utrykk i mellommenneskelige forhold. Gjennom deltakelse i en psykoterapigruppe kan du bli bedre kjent med deg selv og dine utviklingsmuligheter. Du kan også få mer innsikt i dine forhold til andre mennesker og hvordan du kan takle vanskelige forhold.

Eksempler på mer konkrete mål kan være:

  • å utvikle en bedre evne til å kommunisere med andre
  • å utvikle en større evne til å være åpen ovenfor andre mennesker om tanker, følelser og reaksjoner. Kunne si din mening osv.
  • å utvikle evnen til å sette gode grenser i forholdet til andre mennesker

Retningslinjer

Gruppepsykoterapi er inspirert av gruppeanalytisk tenkning. Dette innebærer blant annet at man ikke anvender noen form for aktive teknikker, øvelser eller liknende. Gruppen har ingen form for dagsorden eller faste temaer. Deltakerne oppfordres til åpenhet om følelsesmessige reaksjoner. Det vil være en fordel å tilstrebe og være så personlig og utforskende som mulig og villig til å gjøre nye erfaringer.

Det forutsettes samarbeid om utfylling av spørreskjemaer før og etter avsluttet behandling for å evaluere og videreutvikle behandlingstilbudet.

Varighet og forpliktelser

Psykoterapigruppen drives langsiktig og består av 6-8 deltakere som møtes ukentlig. Du forplikter deg til deltakelse i minimum ett år. Det tar tid å gjennomarbeide personlighetsmessige problemer, og deltakelse i mindre enn ett år har ofte liten hensikt. Regelmessig oppmøte er helt avgjørende for den terapeutiske prosess, både for den enkelte og for gruppen som helhet.

Nødvendig fravær skal varsles i god tid i forveien. Det bør være særskilt viktige grunner for å være borte. Fravær som skyldes akutt sykdom eller liknende meldes fra til ekspedisjonen på telefon 74 21 57 49.

Nye gruppedeltakere vil bli tatt inn når noen slutter. Hvis du ønsker å slutte, må du gi beskjed om dette minimum én måned i forveien.

Taushetsplikt

Gruppen bygger på gjensidig tillit. Derfor må du forplikte deg til taushetsplikt overfor de opplysninger du blir delaktig i gjennom gruppen. Gruppeleder har juridisk taushetsplikt på grunn av sitt yrke.

Det anbefales at deltakerne ikke har privat kontakt utenom gruppemøtene, da erfaring viser at dette ofte blir problematisk og at det terapeutiske utbyttet da kan bli mindre. Skulle dette likevel forekomme, bør dette bringes tilbake i gruppens ordinære møter.

Praktisk informasjon

Gi beskjed dersom du ikke kan delta

Dersom du får tilbud om kurs/gruppebehandling men ikke ønsker å delta, må du gi beskjed via kontaktinformasjon oppgitt nedenfor. Gi også beskjed dersom du må melde forfall fra enkelttimer.

Vi ønsker at du gir beskjed om avbestilling hurtigst mulig og senest 24 timer før kurset starter.

Manglende oppmøte

Dersom du ikke gir beskjed om at du ikke kan delta, må du betale for manglende oppmøte. Gebyr ved manglende oppmøte teller ikke med i grunnlaget for frikort. 

Gebyr ved manglende oppmøte (helsenorge.no)

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring

Pasient, pårørende og ledsager kan ha rett til refusjon av reise-, kost og overnattingsutgifter i forbindelse med behandling.

Lær mer om dine rettigheter

Kontakt

Relevante behandlinger