Pasientkurs

Multippel sklerose (MS) - gruppeopplæring

Et kurs for deg som har MS og din pårørende.

Tid og sted

Type arrangement

Gruppeopplæring

Målgruppe

Gruppeopplæringen er for deg som har MS. Du har også mulighet for å ta med én pårørende.

Om kurset

Gruppeopplæringen foregår over tre samlinger på dagtid. 

Målet med kurset er å bidra til økt kunnskaps- og ferdighetsnivå vedrørende mestring av hverdagen med diabetes og å forebygge diabeteskomplikasjoner. Opplegget vil veksle mellom faglige innlegg, spørsmål til ulike faggrupper og erfaringsutveksling i grupper.

Undervisningsteamet består av nevrolog, sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, farmasøyt og brukerrepresentant.

Praktisk informasjon 

 

Gi beskjed om du kan delta eller ikke

Dersom du får tilbud om å delta på dette kurset, ønsker vi at du gir beskjed om du vil benytte deg av tilbudet eller ikke. 

​Husk også å melde fra om frafall, dersom det blir nødvendig. Dersom du ikke melder om frafall, må du betale for manglende oppmøte. Gebyr ved manglende oppmøte teller ikke med i grunnlaget for frikort.

Takst for gebyr ved manglende oppmøte (helsenorge.no)​

 

​Egenandel

Pasienter betaler én egenandel for hele kurset/gruppeopplæringen etter takst for poliklinisk behandling. Pårørende betaler ikke for å delta på gruppebehandling.

Takst for egenandel (helsenorge.no)

 

Refusjon av utgifter og andre rettigheter

Som pasient, pårørende eller ledsager kan du ha rett til refusjon av reise- og oppholdsutgifter, kostpenger og opplæringspenger ved opplæringstiltak i grupper.​ Som pasient kan du også ha rett til sykemelding.

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring


Kontakt

Relevante behandlinger