Pasientkurs

Mestring av bekymringer, Sykehuset Levanger

Behandlingstilbudet er for deg som opplever at du bekymrer deg for mye. Du får innføring i verktøy for å endre egne uhensiktsmessige holdninger og handlingsmønstre knyttet til overdreven bekymring.

Tid og sted

Når

Behandlingstilbudet foregår ved Klinikk for psykisk helsevern og rus på Sykehuset Levanger.

Type arrangement

Gruppeopplæring

Dersom du ønsker å delta på gruppetilbudet, må din behandler eller fastlege sende en henvisning til

Helse Nord-Trøndelag HF
Klinikk for psykisk helsevern og rus
Seksjon Allmenn
Postboks 333
7601 Levanger

Du vil bli innkalt til en individuell avklaringssamtale i forkant av oppstart av gruppebehandlingstilbudet.

Målgruppe

Behandlingstilbudet passer for deg som

 • opplever at bekymringene dine ikke er nyttige
 • har blitt fortalt at du bekymrer deg for mye
 • utsetter gjøremål som følge av bekymringer
 • bekymrer deg så mye at du ikke får sove
 • sliter med anspenthet og muskelspenninger
 • er bekymret over at du bekymrer deg for mye
 • unngår aktiviteter eller oppgaver du bekymrer deg for.

Innhold

 • Hva er bekymring?
 • Utforskning av holdninger til bekymringstanker
 • Hvordan sette seg gode mål for å redusere bekymringstendenser
 • Konkrete problemløsnings-strategier
 • Akseptere å leve med usikkerhet
 • Tilbakefallsforebygging.

Det forutsettes at du forplikter deg til å møte til individuell avklaringssamtale i forkant av gruppebehandlingen, alle åtte samlinger og til en avsluttende samtale etter behandlingen. Den enkelte forventes å sette av tid til å jobbe med stoffet hjemme (30 minutter, 6 dager i uka) i perioden tilbudet pågår. 

Praktisk informasjon

Gi beskjed dersom du ikke kan delta

Dersom du får tilbud om kurs/gruppebehandling men ikke ønsker å delta, må du gi beskjed via kontaktinformasjon oppgitt nedenfor. Gi også beskjed dersom du må melde forfall fra enkelttimer.

Vi ønsker at du gir beskjed om avbestilling hurtigst mulig og senest 24 timer før kurset starter.

Manglende oppmøte

Dersom du ikke gir beskjed om at du ikke kan delta, må du betale for manglende oppmøte. Gebyr ved manglende oppmøte teller ikke med i grunnlaget for frikort. 

Gebyr ved manglende oppmøte (helsenorge.no)

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring

Pasient, pårørende og ledsager kan ha rett til refusjon av reise-, kost og overnattingsutgifter i forbindelse med behandling.

Lær mer om dine rettigheterKontakt

Relevante behandlinger