Pasientkurs

Diabetesopplæring barn /ungdom/ foreldre

Kurset er beregnet på barn og ungdom ( 0-18 år) med diabetes type 1. Kurset omfatter både opplæring til pasient og foreldre.

Tid og sted

Type arrangement

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende

Hvor

Sykehuset Levanger
Barn og unge sengepost

Om kurset

Du vil få opplæring i bruk av insulinpumpe. 
Kurset krever innleggelse på Barn og unge sengepost i 3 dager. 


Kontakt