Pasientkurs

Depresjon - Kognitiv gruppebehandling, DPS Stjørdal

Et kognitivt basert tilbud for deg over 18 år som er nedstemt, deprimert eller har erfaring med depresjonssymptomer.

Tid og sted

Når

Torsdager klokken 14:00-15:45.

Type arrangement

Gruppeopplæring

Arrangør

Hvor

Oppmøte i første etasje ved ekspedisjonene ved DPS Stjørdal

For å kunne delta på tilbudet, må din behandler sende henvisning til

Helse Nord-Trøndelag HF
Klinikk for psykisk helsevern og rus
Postboks 333
7601 Levanger

Du blir deretter kontaktet for en samtale hvor du får mer informasjon om gruppetilbudet.

Om behandlingstilbudet

Behandlingstilbudet er basert på kognitiv teori, som er en godt dokumentert metode for å behandle depresjon. Kognitiv terapi retter seg mot å endre negative tanke- og atferdsmønstre som bidrar til nedstemtheten.

Du vil lære å se sammenhengen mellom tanker og følelser, gjenkjenne, vurdere og endre tanker og handlinger som bidrar til nedstemthet.

Tilbudet består av åtte samlinger. 

Formål

 • Forkorte varighet av depresjon 
 • Redusere intensitet av symptomer på depresjon
 • Gjenvinne funksjon
 • Forebygge nye episoder med depresjon

Tema

 1. Introduksjon, hva er depresjon?
 2. Introduksjon til kognitiv adferdsterapi.
 3. Depresjonsmodellen. Leveregler og tankefeller.
 4. Selvfølelse og selvhevdelse. Grubling og bekymring.
 5. Teknikker for å understøtte endring og mestring.
 6. Angst/søvn.
 7. Relasjoner/aktivitet.
 8. Avslutning/oppsummering. Evaluering/veien videre.

Praktisk informasjon

Gi beskjed dersom du ikke kan delta

Dersom du får tilbud om kurs/gruppebehandling men ikke ønsker å delta, må du gi beskjed via kontaktinformasjon oppgitt nedenfor. Gi også beskjed dersom du må melde forfall fra enkelttimer.

Vi ønsker at du gir beskjed om avbestilling hurtigst mulig og senest 24 timer før kurset starter.

Manglende oppmøte

Dersom du ikke gir beskjed om at du ikke kan delta, må du betale for manglende oppmøte. Gebyr ved manglende oppmøte teller ikke med i grunnlaget for frikort. 

Gebyr ved manglende oppmøte (helsenorge.no)

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring

Pasient, pårørende og ledsager kan ha rett til refusjon av reise-, kost og overnattingsutgifter i forbindelse med behandling.

Lær mer om dine rettigheter

Kontakt

Relevante behandlinger