Pasientkurs

Depresjon og grubling - behandlingsgruppe, Sykehuset Levanger

Et behandlingstilbud for deg som opplever at du grubler for mye. Du vil få mer kunnskap om depresjon, grubling og konkrete verktøy du kan bruke for å utfordre depresjonen.

Tid og sted

Når

Oppmøtested er venterommet i første etasje ved poliklinikkekspedisjonen ved Klinikk for psykisk helsevern og rus på Sykehuset Levanger

Type arrangement

Gruppeopplæring

Dersom du ønsker å delta på gruppetilbudet, må din behandler sende henvisning til

Helse Nord-Trøndelag HF
Klinikk for psykisk helsevern og rus
Seksjon Allmenn
Postboks 333
7601 Levanger

Du vil bli innkalt til en individuell avklaringssamtale hos gruppeleder i forkant av oppstart av behandlingstilbudet.

Metode

Behandlingstilbudet bygger på en metakognitiv tilnærming utviklet av A. Wells. Deltakerne får innføring i verktøy for å endre egne uhensiktsmessige holdninger og handlings-mønstre knyttet til depresjon og grubling.

Målgruppe

Mestring av depresjon og grubling passer for deg som

 • opplever at grubling ikke er nyttig
 • har blitt fortalt at du grubler for mye 
 • utsetter gjøremål som følge av grubling  
 • grubler så mye at du ikke får sove 
 • sliter med anspenthet, muskelspenninger og energitap 
 • unngår aktiviteter eller oppgaver
 • har hatt gjentatte depresjoner
Gruppen passer ikke for deg som har alvorlig depresjon.

Innhold og varighet

 • Hva er depresjon?
 • Hva er grubling?
 • Utforskning av holdninger til depresjon og grubling 
 • Hvordan sette seg gode mål for å redusere grublings-tendenser 
 • Konkrete problemløsningsstrategier/ atferdsendring
 • Akseptere å leve med ubehag 
 • Tilbakefallsforebygging

Behandlingstilbudet går over åtte uker med samling to timer ukentlig. Det vil være inntil åtte deltakere i hver gruppe.

Det forutsettes at du forplikter deg til å møte til individuell avklaringssamtale i forkant, alle åtte samlinger og til avsluttende samtale i etterkant, og til at du setter av tid til å jobbe med stoffet/hjemmeoppgaver i perioden hvor du deltar i gruppa.

Praktisk informasjon

Gi beskjed dersom du ikke kan delta

Dersom du får tilbud om kurs/gruppebehandling men ikke ønsker å delta, må du gi beskjed via kontaktinformasjon oppgitt nedenfor. Gi også beskjed dersom du må melde forfall fra enkelttimer.

Vi ønsker at du gir beskjed om avbestilling hurtigst mulig og senest 24 timer før kurset starter.

Manglende oppmøte

Dersom du ikke gir beskjed om at du ikke kan delta, må du betale for manglende oppmøte. Gebyr ved manglende oppmøte teller ikke med i grunnlaget for frikort. 

Gebyr ved manglende oppmøte (helsenorge.no)

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring

Pasient, pårørende og ledsager kan ha rett til refusjon av reise-, kost og overnattingsutgifter i forbindelse med behandling.

Lær mer om dine rettigheter

Kontakt

Relevante behandlinger