Pasientkurs

Demens - Gruppebehandlingstilbud til yngre pasienter med demenssykdom og deres pårørende

Et behandlingstilbud for deg som er nydiagnostisert med demenssykdom og primært er under 65 år.

Tid og sted

Når

Nye kurs starter hver høst.

Type arrangement

Gruppeopplæring

Arrangør

Hvor

Sykehuset Levanger
Oppmøtested: Hovedinngangen til Klinikk for psykisk helsevern og rus.

For å kunne delta på gruppebehandlingstilbudet, må din behandler sende intern henvisning til Klinikk for psykisk helsevern og rus seksjon Alderspsykiatri ved Sykehuset Levanger.

Målsetting

Gruppebehandlingstilbudets hensikt er å være en arena der det er mulig å sette ord på tanker, følelser og opplevelser og dele erfaringer om måter å mestre hverdagen og familielivet på etter å ha fått en demensdiagnose. 

Målgruppe

Målgruppen er primært personer under 65 år som nylig har fått en demensdiagnose. 

Innhold og arbeidsformer

Tilbudet består av seks til sju samlinger. Gruppen samles hver tredje uke og hver samling varer i 90 minutter. 

  • Samling 1: Felles samling for pasient og pårørende. Deretter deles gruppen inn i to samtalegrupper, en for pasientene og en for pårørende.
  • Samling 2: Samtalegruppe for pasientgruppen og samtalegruppe for pårørende. 
  • Samling 3: Bålprat for pasientgruppen (lavvo, bål og samtale). Egen samtalegruppe for pårørende.
  • Samling 4: Samtalegruppe for pasientgruppen og samtalegruppe for pårørende. 
  • Samling 5: Trim for pasientgruppen i Gymsal med fysioterapeut, basert på modellen "Sterk og stødig". Egen samtalegruppe for pårørende.
  • Samling 6: Samtalegruppe for pasientgruppen og samtalegruppe for pårørende. Felles samling for pasient og pårørende hvor vi evaluerer samlingene og vurderer om det skal gjennomføres en avsluttende gruppesamling etter tre måneder. 
  • Samling 7: Avsluttende samling med felles bålprat for pasientgruppa og pårørende hvor vi evaluerer gruppebehandlingstilbudet og snakker om veien videre.  

Kostnader

Du som pasient betaler egenandel for hver samling. Det koster ingenting for pårørende å delta. 

Praktisk informasjon

Gi beskjed dersom du ikke kan delta

Dersom du får tilbud om kurs/gruppebehandling men ikke ønsker å delta, må du gi beskjed via kontaktinformasjon oppgitt nedenfor. Gi også beskjed dersom du må melde forfall fra enkelttimer.

Vi ønsker at du gir beskjed om avbestilling hurtigst mulig og senest 24 timer før kurset starter.

Manglende oppmøte

Dersom du ikke gir beskjed om at du ikke kan delta, må du betale for manglende oppmøte. Gebyr ved manglende oppmøte teller ikke med i grunnlaget for frikort. 

Gebyr ved manglende oppmøte (helsenorge.no)

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring

Pasient, pårørende og ledsager kan ha rett til refusjon av reise-, kost og overnattingsutgifter i forbindelse med behandling.

Lær mer om dine rettigheter


Kontakt

Relevante behandlinger