Pasientkurs

Cøliaki - gruppeopplæring

Kurs for voksne med cøliaki og deres pårørende, samt foreldre til barn med cøliaki.

Tid og sted

Type arrangement

Gruppeopplæring

Arrangør

Henvisning fra fastlege sendes til:

Medisinsk avdeling, Sykehuset Namsos
v/overlege Mathis Heibert
Postboks 453
7801 Namsos

Målgruppe

Kurset er et tilbud til voksne med cøliaki og deres pårørende, samt foreldre til barn med cøliaki.

Om kurset

Dagskurs på fem timer med kunnskapspåfyll og erfaringsutveksling om det å leve med cøliaki.

Undervisningsteamet består av overlege, klinisk ernæringsfysiolog og brukerrepresentant.

Praktisk informasjon

 

Gi beskjed om du kan delta eller ikke

Dersom du får tilbud om å delta på dette kurset, ønsker vi at du gir beskjed om du vil benytte deg av tilbudet eller ikke. 

​Husk også å melde fra om frafall, dersom det blir nødvendig. Dersom du ikke melder om frafall, må du betale for manglende oppmøte. Gebyr ved manglende oppmøte teller ikke med i grunnlaget for frikort.

Takst for gebyr ved manglende oppmøte (helsenorge.no)​

 

​Egenandel

Pasienter betaler én egenandel for hele kurset/gruppeopplæringen etter takst for poliklinisk behandling. Pårørende betaler ikke for å delta på gruppebehandling.

Takst for egenandel (helsenorge.no)

 

Refusjon av utgifter og andre rettigheter

Som pasient, pårørende eller ledsager kan du ha rett til refusjon av reise- og oppholdsutgifter, kostpenger og opplæringspenger ved opplæringstiltak i grupper.​ Som pasient kan du også ha rett til sykemelding.

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring


Kontakt

Relevante behandlinger