Pasientkurs

Bipolarskolen del 3, Sykehuset Levanger

Bipolarskolen består av tre deler. Del 3 er aktuelt for deg som er diagnostisert med bipolar lidelse og din partner.

Tid og sted

Når

Bipolarskolen del 3 foregår ved Klinikk for psykisk helsevern og rus på Sykehuset Levanger. Gruppen møtes to timer hver tredje uke i ett år.

Type arrangement

Gruppeopplæring

For å kunne delta på bipolarskolen må din behandler eller lege sende henvisning til

Helse Nord-Trøndelag HF
Klinikk for psykisk helsevern og rus
Seksjon Allmenn
Postboks 333
7601 Levanger

Du vil bli innkalt til en individuell forberedende time i forkant av oppstart.

Innhold

Bipolarskolen del 3 består av undervisning, gruppesamlinger og tre innledende samtaler mellom gruppeledere, pasient og partner. Totalt gjennomføres det cirka 12 samlinger. Gruppen består av maksimum fem par.

Praktisk informasjon

Gi beskjed dersom du ikke kan delta

Dersom du får tilbud om kurs/gruppebehandling men ikke ønsker å delta, må du gi beskjed via kontaktinformasjon oppgitt nedenfor. Gi også beskjed dersom du må melde forfall fra enkelttimer.

Vi ønsker at du gir beskjed om avbestilling hurtigst mulig og senest 24 timer før kurset starter.

Manglende oppmøte

Dersom du ikke gir beskjed om at du ikke kan delta, må du betale for manglende oppmøte. Gebyr ved manglende oppmøte teller ikke med i grunnlaget for frikort. 

Gebyr ved manglende oppmøte (helsenorge.no)

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring

Pasient, pårørende og ledsager kan ha rett til refusjon av reise-, kost og overnattingsutgifter i forbindelse med behandling.

Lær mer om dine rettigheter


Kontakt

Relevante behandlinger