Pasientkurs

Bipolarskolen del 1, Sykehuset Levanger

Bipolarskolen består av tre deler. Del 1 er et tilbud til deg over 18 år som er nydiagnostisert med bipolar lidelse og dine nærmeste pårørende, fortrinnsvis partner.

Tid og sted

Når

Bipolarskolen del 1 foregår ved Klinikk for psykisk helsevern og rus på Sykehuset Levanger og arrangeres fortløpende når det har kommet nok henvisninger.

Type arrangement

Gruppeopplæring

For å kunne delta på bipolarskolen må din behandler eller lege sende henvisning til

Helse Nord-Trøndelag HF
Klinikk for psykisk helsevern og rus
Seksjon Allmenn
Postboks 333
7601 Levanger

Målgruppe

Bipolarskolen del 1 er aktuell for deg over 18 år som er nydiagnostisert med bipolar lidelse og dine nærmeste pårørende, fortrinnsvis partner. Du må være i stabil (eutym) fase i sykdommen for å delta på dette gruppetilbudet.  

Målsetting

Målet med bipolarskolen del 1 er å lære mer om bipolar lidelse. Det vil også være fokus på hvordan du kan forebygge nye episoder, eventuelt mildne og redusere symptomer ved en ny sykdomsepisode. Ulike mellommenneskelige sider ved det å ha en alvorlig psykisk lidelse vil også bli berørt.

Innhold

Bipolarskolen del 1 består av fire undervisningstimer. Følgende tema blir gjennomgått:

  • Om sykdommen
  • Medisiner
  • Livsførsel
  • Kriseplan

Praktisk informasjon

Gi beskjed dersom du ikke kan delta

Dersom du får tilbud om kurs/gruppebehandling men ikke ønsker å delta, må du gi beskjed via kontaktinformasjon oppgitt nedenfor. Gi også beskjed dersom du må melde forfall fra enkelttimer.

Vi ønsker at du gir beskjed om avbestilling hurtigst mulig og senest 24 timer før kurset starter.

Manglende oppmøte

Dersom du ikke gir beskjed om at du ikke kan delta, må du betale for manglende oppmøte. Gebyr ved manglende oppmøte teller ikke med i grunnlaget for frikort. 

Gebyr ved manglende oppmøte (helsenorge.no)

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring

Pasient, pårørende og ledsager kan ha rett til refusjon av reise-, kost og overnattingsutgifter i forbindelse med behandling.

Lær mer om dine rettigheter

Kontakt

Relevante behandlinger