Pasientkurs

Bipolargruppe, Sykehuset Namsos

Et behandlingstilbud for deg som har bipolar lidelse.

Tid og sted

Når

Bipolargruppen foregår ved Klinikk for psykisk helsevern og rus på Sykehuset Namsos. Gruppen består av cirka åtte deltakere og det er 15 samlinger. Samlingene foregår på mandager og varer i to og en halv time.

Type arrangement

Gruppeopplæring

Arrangør

Dersom du ønsker å delta på gruppebehandlingen, må din behandler eller lege sende en henvisning til

Helse Nord-Trøndelag HF
Klinikk for psykisk helsevern og rus
Seksjon Allmenn
Postboks 453
7801 Namsos

Du blir kontaktet for en samtale, hvor du blant annet vil få mer informasjon om gruppetilbudet.

Målsetting

Målet for gruppen er å gi økt kunnskap om bipolar lidelse. Du vil lære om hvordan du kan forebygge nye sykdomsepisoder, samt om hvordan du kan redusere symptomer.

Innhold

 • Sykdomsforståelse og forløp av bipolar lidelse
 • Kjennetegn ved mani og depresjon
 • Sammenheng mellom tanker, følelser og atferd
 • Ulike behandlingsformer og tilbud
 • Mestringsstrategier
 • Bruk av medisiner
 • Livsførsel og regelmessighet 
 • Mestring av stress og avspenning
 • Økonomiske rettigheter/arbeid, trygd, jus/innleggelse
 • Forhold til familie, venner, skole, aktivitet

Arbeidsformer

 • Teorigjennomgang
 • Erfaringsutveksling
 • Diskusjoner
 • Arbeidsoppgaver
 • Fysisk aktivitet/avspenning

Praktisk informasjon

Gi beskjed dersom du ikke kan delta

Dersom du får tilbud om kurs/gruppebehandling men ikke ønsker å delta, må du gi beskjed via kontaktinformasjon oppgitt nedenfor. Gi også beskjed dersom du må melde forfall fra enkelttimer.

Vi ønsker at du gir beskjed om avbestilling hurtigst mulig og senest 24 timer før kurset starter.

Manglende oppmøte

Dersom du ikke gir beskjed om at du ikke kan delta, må du betale for manglende oppmøte. Gebyr ved manglende oppmøte teller ikke med i grunnlaget for frikort. 

Gebyr ved manglende oppmøte (helsenorge.no)

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring

Pasient, pårørende og ledsager kan ha rett til refusjon av reise-, kost og overnattingsutgifter i forbindelse med behandling.

Lær mer om dine rettigheter


Kontakt

Relevante behandlinger