Pasientkurs

Angstmestringsgruppe, Sykehuset Namsos

Gruppebehandlingstilbud for deg med fobisk angst, bestående av eksponering, avspenning, erfaringsutveksling, psykoedukasjon, kognitiv atferdsterapi og hjemmearbeid.

Tid og sted

Når

Gruppebehandlingstilbudet foregår ved Klinikk for psykisk helsevern og rus på Sykehuset Namsos og har en varighet på 14 uker med ukentlige samlinger. Hver samling varer i to timer.

Type arrangement

Gruppeopplæring

Arrangør

Dersom du ønsker å delta på behandlingstilbudet, må din behandler eller lege sende henvisning til

Helse Nord-Trøndelag HF
Klinikk for psykisk helsevern og rus
Seksjon Allmenn
Postboks 453
7801 Namsos

Du vil da bli kontaktet for en samtale hvor du får mer informasjon om gruppetilbudet.

Om gruppetilbudet

Gruppebehandlingstilbudet er manualbasert og mestringsorientert. Vi bruker evidensbaserte metoder som er virksomme mot fobisk angst og som inngår i dette basisprogrammet. I gruppen vektlegges individuell forståelse av fobisk angst, kognitiv atferdsterapi med eksponeringstiltak og mestring av dysfunksjonelle negative tanker, samt avspenningstrening.

Hensikt

Hensikten med gruppetilbudet er å gi kunnskap og forståelse av fobisk angst og hvordan du kan mestre dens kroppslige, kognitive (det vil si tankemessige) og atferdsmessige aspekter. Tilbudet har også til hensikt at du skal kjenne på mestring gjennom å utsette deg for angstutløsende situasjoner (eksponering) og at du skal få jobbe med selvhevdelse og tiltak for å bedre selvfølelsen.

Siden ingen personer med fobisk angst er like, og fordi angsten har så mange ulike uttrykk og ansikter, vil gruppelederne trekke inn andre tema som er aktuelle og relevante.

Arbeidsformer

  • Psykoedukasjon
  • Kognitiv atferdsterapi 
  • Eksponeringstiltak
  • Erfaringsutveksling
  • Avspenningstrening
  • Hjemmearbeid

Praktisk informasjon

Gi beskjed dersom du ikke kan delta

Dersom du får tilbud om kurs/gruppebehandling men ikke ønsker å delta, må du gi beskjed via kontaktinformasjon oppgitt nedenfor. Gi også beskjed dersom du må melde forfall fra enkelttimer.

Vi ønsker at du gir beskjed om avbestilling hurtigst mulig og senest 24 timer før kurset starter.

Manglende oppmøte

Dersom du ikke gir beskjed om at du ikke kan delta, må du betale for manglende oppmøte. Gebyr ved manglende oppmøte teller ikke med i grunnlaget for frikort. 

Gebyr ved manglende oppmøte (helsenorge.no)

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring

Pasient, pårørende og ledsager kan ha rett til refusjon av reise-, kost og overnattingsutgifter i forbindelse med behandling.

Lær mer om dine rettigheterKontakt

Relevante behandlinger