Pasientkurs

Angst - kognitiv gruppeterapi, DPS Stjørdal

Et behandlingstilbud for deg som har angstproblematikk.

Tid og sted

Når

Fredager klokken 09:30-11:15. Oppmøte i ekspedisjonen ved DPS Stjørdal.

Type arrangement

Gruppeopplæring

Arrangør

Dersom du ønsker å delta på gruppetilbudet, må din behandler sende en henvisning til seksjon Allmenn ved Klinikk for psykisk helsevern og rus, DPS Stjørdal. 

Du vil bli innkalt til en individuell forberedende time før oppstart av gruppebehandlingstilbudet.

Kognitiv atferdsterapi

Kognitiv atferdsterapi (CBT) er en behandlingsform som er spesielt tilrettelagt for angstlidelser. Viktige elementer i behandlingen er undervisning om angst, identifisering og endring av trygghetsstrategier og oppmerksomhetsfokus, samt å utsettes for ubehaget kontrollerte former med eksponeringstrening og endring av negative tanker. 

CBT er en aktiv psykoterapeutisk behandling hvor pasientene og terapeutene jobber sammen for å oppnå bedring. Fokuset ligger på hvordan ulike tanker og handlingsmønstre bidrar til å opprettholde lidelsen. I gruppen vil du som deltaker få konkrete oppgaver og utfordringer å jobbe med i og mellom gruppesesjonene. Det gis hjemmeoppgaver som det må settes av tid til å jobbe med mellom hver gruppesesjon.

Fokuset i gruppebehandlingen er på forståelse og mestring av angstproblematikk og generelle vansker knyttet til angst.  Dersom man som deltager er åpen for å dele egne erfaringer underveis i gruppeprosessen, vil man sannsynligvis få større utbytte av tilbudet. 

Tema i gruppesesjonene

Samling 1: 

Introduksjon, hva er angst?

Samling 2: 

Introduksjon til kognitiv atferdsterapi


Samling 3:

Tankefeller og teknikker


Samling 4:

Eksponering, unnvikelse og sikkerhetsatferd: Prinsipper


Samling 5:

Eksponering, unnvikelse og sikkerhetsatferd: Individuelle utfordringer


Samling 6:

Eksponering fortsettelse


Samling 7:

Eksponering fortsettelse


Samling 8:

Avslutning, oppsummering og evaluering

Avsluttende samtale:

Du vil bli innkalt til en avsluttende oppsummeringssamtale etter gruppebehandlingstilbudet.

Praktisk informasjon

Gi beskjed dersom du ikke kan delta

Dersom du får tilbud om kurs/gruppebehandling men ikke ønsker å delta, må du gi beskjed via kontaktinformasjon oppgitt nedenfor. Gi også beskjed dersom du må melde forfall fra enkelttimer.

Vi ønsker at du gir beskjed om avbestilling hurtigst mulig og senest 24 timer før kurset starter.

Manglende oppmøte

Dersom du ikke gir beskjed om at du ikke kan delta, må du betale for manglende oppmøte. Gebyr ved manglende oppmøte teller ikke med i grunnlaget for frikort. 

Gebyr ved manglende oppmøte (helsenorge.no)

Rettigheter ved pasient- og pårørendeopplæring

Pasient, pårørende og ledsager kan ha rett til refusjon av reise-, kost og overnattingsutgifter i forbindelse med behandling.

Lær mer om dine rettigheter


Kontakt

Relevante behandlinger