Konservativ behandling av fedme

Fedmepoliklinikken ved Sykehuset Namsos tilbyr kirugisk behandling av sykelig fedme, men har ingen konservative behandlingstilbud. Her er en oversikt over institusjoner i Midt-Norge som har et konservativt tilbud til deg som ønsker å gå ned i vekt.

For mer informasjon - gjør et søk på den enkelte kommunes hjemmeside, forhør deg med din fastlege eller henvend deg til Brukerkontoret i aktuell kommune.

Ligger på Høylandet. Har tilbud om konservativ behandling av overvekt i form av tre ukers gruppeopphold. Per i dag gjelder dette tilbudet pasienter under arbeidsrettet rehabilitering / "Raskere tilbake".

Namdal Rehabilitering

Har tilbud om konservativ behandling av sykelig fedme i form av dagtilbud i grupper, tre dager per uke i seks uker, deretter en dag per måned i ni måneder. For deltakelse i tilbudet må henvisning sendes Tverrfaglig fedmepoliklininkk St. Olavs Hospital.

Betania Malvik

Har tilbud om konservativ behandling av sykelig fedme i form av tre gruppeopphold på tre uker i løpet av et år.

For deltakelse i tilbudet må henvisning sendes Tverrfaglig fedmepoliklinikk St.Olavs Hospital.

Røros Rehabilitering

Sist oppdatert 20.06.2016