Behandling

Digital egenregistrering, kirurgi

I forbindelse med konsultasjonen din trenger vi svar på noen spørsmål for du kommer til time. Disse svarene skal du registrere digitalt.

Før

Du får en SMS med lenke til denne siden.

Under

  1. Du logger deg inn fra smarttelefon, nettbrett eller PC.
  2. Etter innlogging kommer du direkte til spørsmålene som du skal svare på.
  3. Svarene blir fortløpende lagret.
  4. Dersom du må avbryte, kan du fortsette besvarelsen senere.
  5. Når du er ferdig, trykker du på "levér».

For mer informasjon om elektroniske spørreskjema og sikkerhet:

Elektroniske spørreskjema - Helse Nord-Trøndelag (hnt.no)

Etter

Når du har fylt ut skjemaet, har vi fått de opplysningene vi trenger.