Undersøkelse

Hørselstest - oppfølging etter hørselsscreening hos nyfødte

Alle nyfødte i Norge hørselscreenes. Dersom testen ikke er godkjent, henviser vi barnet til hørselssentral for videre oppfølgning.

Det er viktig å teste barnets hørsel så tidlig som mulig for å få satt i gang eventuelle tiltak så raskt som mulig. 

Undersøkelsen kan ta fra 10 minutter til 2 timer. Det er derfor viktig at dere setter av god tid til å følge barnet. Ta med vogn og det dere trenger av mat og utstyr til stell. 

Det er fint om dere planlegger slik at det er god mulighet for at barnet sover under undersøkelsen.

Før

Fødeavdelingen gjennomfører en hørselsscreening av alle nyfødte rett etter fødsel ved en metode som kalles OAE (otoakustiske emisjoner).


Under

Når barnet sover gjennomfører vi en utvidet hørselsscreening. Den er basert på samme utstyr som fødeavdelingene bruker, men utstyret er mer avansert og gir mer informasjon.

Målet er å teste funksjonen til det indre øret. Vi setter en liten propp i barnets øregang. Deretter sendes klikkelyder inn i øret. De kommer tilbake som målbart "ekko" på måleutstyret.

Om testen ikke gir ønsket resultat eller den er problematisk å gjennomføre kan hørselssentralen gjennomføre en automatisk hjernestammerespons audiometri. Det kalles ofte AABR. 

Det betyr at det festes tre små elektroder på barnets hode og nakke, samtidig som det sendes lyd inn i øret ved hjelp av en ørepropp. AABR-målingen viser om barnets hørsel ligger innenfor det definerte normalområdet på 2000 til 4000 Hz (lyse toner).

Testene er ufarlige og smertefrie.

Etter

Dette er en tidlig hørselsundersøkelse. Det er viktig at de vanlige kontrollene ved helsestasjonen følges. Det kan oppstå hørselstap også etter fødselen.

Kontakt

 • Kontakt Øre/nese/hals avdelingen (ØNH), Sykehuset Namsos

  Oppmøtested

  Innsjekk på automat ved hovedinngangen, samt meld ankomst i ekspedisjonen til Øre/nese/hals poliklinikk.

  Øre/nese/hals poliklinikk har lokaler i tredje etasje i hovedbygningen (F3). Sengeposten er samlokalisert med Ortopedisk avdeling på D3 i hovedbygningen.

 • Kontakt Øre/nese/hals poliklinikk, Sykehuset Levanger

  Oppmøtested

  Fra hovedinngangen: gå direkte opp trappen og følg skilting til venterom Øre nese hals poliklinikk.