Behandling

Epilepsioppfølging - digital egenregistrering, barn og unge

Pasienter som blir fulgt opp for epilepsi kan registrere informasjon om eget sykdomsforløp ved å logge inn på en digital nettportal.

Vi tilbyr oppfølging med regelmessige kontroller ved barnepoliklinikken for barn med epilepsi. Vanligvis tilbyr vi slike kontroller en til to ganger i året. For noen blir det for sjelden, mens for andre oppleves slike kontroller unødvendige fordi alt er i orden.

Derfor har vi etablert digital brukerstyrt epilepsioppfølging for barn og unge som et alternativ til ordinær poliklinisk oppfølging.

Dette vil gi pasient og/eller foresatte mulighet til å være med på å styre når og hvordan oppfølgingen skal skje. Oppfølgingen blir tettere og til rett tid og du/dere slipper å møte til poliklinisk time med mindre det er behov.

Før

Tilbud om oppfølging ved hjelp av digital egenregistrering fås enten i forbindelse med ordinær time på barnepoliklinikken, eller ved at vi ringer dere utenom ordinær time. Dersom dere ikke har fått et slikt tilbud, men er interessert i denne typen oppfølging, kontakt barnepoliklinisk ekspedisjon i Helse Nord-Trøndelag på telefon 74098770.

Dette er ikke en løsning for umiddelbar hjelp. Kontakt legevakt eller ring 113 hvis det haster.

Vi anbefaler å se informasjonsfilmen nedenfor før innlogging og gjennomføring av førstegangs egenregistrering.  

Under

Slik fungerer digital brukerstyrt epilepsioppfølging for barn og unge

  1. Dere mottar SMS med lenke til innloggingssiden når det er tid for egenregistrering. Det går an å logge inn i nettportalen fra smarttelefon, nettbrett eller PC. Innlogging skjer via ID-Porten med elektronisk ID (BankID), som er en forutsetning for å delta. Pasienter over 16 år er helserettslig myndig og kan velge å rapportere selv. Rapporten blir fylt ut på en sikker nettportal levert av CheckWare.
  2. Etter vellykket innlogging kommer det opp et digitalt spørreskjema med ca. 40 spørsmål berørende anfall, behandling og livet med epilepsi. Dette fylles ut en gang hver tredje eller sjette måned, alt etter hva som blir avtalt.
  3. Epilepsisykepleier går gjennom besvart skjema. Dere kan så bli kontaktet av epilepsisykepleier for en samtale omkring svarene, eller dere kan få direkte tilbud om legetime. Dersom det ut fra svarene ikke kommer fram forhold som krever videre avklaring, hører dere ikke fra oss før nytt skjema kommer 3 eller 6 måneder senere. Da har vi oppfattet situasjonen som tilfredsstillende.
  4. Ved behov kan dere kontakte oss direkte gjennom innlogging på din side også utenom de fastsatte tidene. Dette gjelder IKKE dersom det oppstår behov for øyeblikkelig hjelp. Da benyttes legevakt eller 113. 

Innlogging

Dette er ikke en løsning for umiddelbar hjelp. Kontakt legevakt eller ring 113 hvis det haster.

Digital egenregistrering
Inntasting av data på skjema på mobil. Foto.

 

Etter

Avslutning av digital oppfølging

Dere står fritt til å avbryte den digitale oppfølgingen og gå tilbake til ordinær oppfølging i barnepoliklinikk når dere måtte ønske det. Ta kontakt med oss dersom tilbudet om digital egenregistrering ikke lenger er ønskelig.

Kontakt

Sykehuset Levanger Barnepoliklinikken, Sykehuset Levanger

Kontakt Barnepoliklinikken, Sykehuset Levanger

Oppmøtested

Innsjekking via automat ved hovedinngang. Ved innsjekk vil du få beskjed om oppmøtested. 
Bygningsfasade på Sykehuset Levanger. Foto.

Sykehuset Levanger

Kirkegata 2

7601 Levanger