Undersøkelse, Brainstem evoked respons, BAER

Auditivt fremkalt hjernestammerespons (BAER)

Auditivt fremkalt hjernestammerespons (BAER) er måling av hvordan lydimpulser (klikkelyder) oppfattes av hørenerven og de sentrale hørselsbanene i hjernestammen. Eventuell sykdom eller skade på disse strukturene kan påvises ved denne undersøkelsen.

Introduksjon

Henvisning og vurdering

Det er vanligvis lege i spesialisthelsetjenesten som henviser til undersøkelsen.

Før

Det kan hende du blir bedt om å vaske håret dagen før undersøkelsen, slik at elektrodene fester seg godt på hodet ditt.

Under

Du ligger eller sitter avslappet på en benk eller stol. Tre registreringselektroder blir festet på hver øreflipp og en på hodet. Elektrodene er koblet til en maskin som registrerer hjerneaktiviteten din. Du får høretelefoner på og skal lytte til en serie hurtige klikk på ett øre om gangen.

Testen varer i cirka 30-60 minutter og gir ikke noe ubehag.

Etter

Når undersøkelsen er over kan du reise hjem eller tilbake til avdelingen der du er innlagt. Resultat/prøvesvar vil bli sendt til legen som henviste deg.

Kontakt

 • Kontakt Øre/nese/hals avdelingen (ØNH), Sykehuset Namsos

  Oppmøtested

  Innsjekk på automat ved hovedinngangen, samt meld ankomst i ekspedisjonen til Øre/nese/hals poliklinikk.

  Øre/nese/hals poliklinikk har lokaler i tredje etasje i hovedbygningen (F3). Sengeposten er samlokalisert med Ortopedisk avdeling på D3 i hovedbygningen.

 • Kontakt Øre/nese/hals poliklinikk, Sykehuset Levanger

  Oppmøtested

  Fra hovedinngangen: gå direkte opp trappen og følg skilting til venterom Øre nese hals poliklinikk.