Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser

Kartleggingsskjema

Dersom du starter på poliklinisk dagtilbud eller blir innlagt på RKSF, ønsker vi at du fyller ut vårt kartleggingsskjema.

Vi ønsker at du fyller det ut både ved oppstart og avslutning av behandlingen. Kartleggingsskjemaet bruker vi i din utredning og behandling. Dersom du samtykker til det, bruker vi også anonymiserte data fra kartleggingsskjemaet til forskning.  

Du vil få informasjon om dette fra din behandler ved oppstart av behandlingen. Du trenger brukernavn og passord for å få tilgang til kartleggingsskjemaet.

Sist oppdatert 23.04.2024