Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser

Henvisning

Informasjon til fastleger og andre behandlere som kan henvise pasienter til RKSF.

RKSF tilbyr primært behandling til personer fra 18 år, men vi vurderer henvisninger fra og med fylte 16 år. Vi tilbyr både poliklinisk behandling og innleggelse.

Som hovedregel skal behandling først prøves ved lokalt distriktspsykiatrisk senter (DPS) eller lokalsykehus.

Dersom pasienten ikke har tilstrekkelig utbytte av behandlingstilbudet på DPS / lokalsykehus og har behov for innleggelse, kan pasienten henvises videre til Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser. Uansett bosted har alle rett til fritt behandlingsvalg og kan be om å bli henvist dit de ønsker.

Oversikt over behandlingssteder (helsenorge.no)

Mange pasienter har blandete følelser til en innleggelse, og RKSF tilbyr en prøveuke slik at pasienten kan gjøre seg kjent både med behandlingstilbud, medpasienter og personalet. Etter prøveuka kan pasienten selv ta stilling til om han/hun vil ta imot behandling.

 • Henvisningsgrunn (eks. anorexia nervosa , bulimia nervosa eller overspisingslidelse, hvilken type av behandling vil være aktuelt (dagpoliklinikk, individuelle samtaler, gruppeterapi, innleggelse)
 • Kort om bakgrunn: (eks. familieforhold og om pasienten har omsorg for egne barn, sivilstand, nettverk, psykososiale forhold, boligforhold, skole/arbeid, inntektskilde, kontakt med NAV)
 • Psykiatrisk sykehistorie: (eks. tidligere kontakter med spesialisthelsetjenesten, sykehus- eller DPS opphold, laveste vekt, andre psykiske lidelser)
 • Somatisk sykehistorie: (f.eks. somatiske komplikasjoner som følge av spiseforstyrrelsen, hypokalemi, besvimelser, benskjørhet, problem med tenner, andre somatiske sykdommer, innleggelser ved somatisk sykehus)
 • Nikotin og rusmidler
 • Aktuelt: (eks. vekttap/vektutvikling, hyppighet av oppkast, spisemønster, overopptatthet av kropp, vurdering/oppfatning av egen kropp, kroppskjekking, bruk av avføringsmidler, vanndrivende midler eller vektreduserende midler, resultat av relevante utredninger og undersøkelser, motivasjon for endring, selvskading, suicidalitet, aktuell vekt og BMI, resultat av ev. beintetthetsmåling, individuell plan, etablert samarbeid med kommunen eller andre helseaktører).
 • De følgende standard laboratorieprøvene er viktige ved utredning hos fastlege: Hb, EVF, LPK med diff-telling, s-glucose, s-natrium, s-kalium, s-klor, s-magnesium, s-ferritin, s-albumin, kreatinin m GFR, TSH, Frit T4, vitamin D, folsyre og vitamin B12.
 • Ut over dette rekvireres laboratorietester på klinisk indikasjon.
  Henvise til Dexa-måling (bentetthet) på indikasjon
 • Medikamenter
 • Allergier
 

Alle pasienter vil innen 10 dager etter mottatt henvisning motta brev med dato for første vurderingssamtale og navn på behandler.

Sist oppdatert 23.04.2024