Tidlig oppdagelse og behandling av psykoser

TIPS

TIPS er et lavterskeltilbud for tidlig oppdagelse og behandling av psykose ved Sykehuset Namsos.  Er du bekymret for deg selv eller andre ønsker vi at du ringer vårt telefonnummer 95 29 39 49.

 

Psykose er en samling tegn og symptomer som best kan forklares som en forvirringstilstand. Psykoser kan være forskjellig fra person til person, og kan også variere hos samme person over tid. Psykose utvikler seg ofte gradvis.

Symptomer tidlig i psykoseutviklingen kan være:

 • ​søvnforstyrrelser
 • angst
 • depresjon
 • ​isolere seg
 • gruble over egen identitet
 • endring i sosial fungering
 • problemer med å være på skole eller i jobb
 • konsentrasjonsvansker
 • glemsomhet
 • likegyldighet og humørsvingninger
 • følelsesutbrudd som ikke passer til situasjonen, f.eks le når noe er trist​
 • tankekaos

​Symptomer i senere fase i psykoseutviklingen kan være:

 • ​høre stemmer andre ikke hører
 • se ting andre ikke kan se
 • opplevelse av å være utsatt for et komplott eller forfølgelse
 • opplevelse av at budskap i media er rettet direkte til en selv
 • opplevelse av at andre stjeler eller setter tanker inn i hodet
 • opplevelse av at man kan lese andres tanker
 • vanskelig for å skille mellom seg selv og verden omkring, og begynne å tvile på hva som er virkelig og ikke
 • stor grad av angst og uro​

De færreste som utvikler psykose har alle disse symptomene.

TIPS Sør-Øst har laget en film om psykose, hvordan psykosesymptomer oppleves og hvilke myter som eksisterer om psykose.

 

TIPS-telefonen 95 29 39 49 er betjent mandag til fredag i tidsrommet 08:00-15:00. 
Du velger selv om du ønsker å være anonym for deg selv og/eller den du er bekymret for når du etablerer kontakt med oss.

Pakkeforløp ved mistanke om psykoseutvikling og psykoselidelser hos barn, unge og voksne

Skulle det komme fram andre symptomer som ikke faller inn under TIPS sin målgruppe, gir vi råd og veiledning for videre hjelp.

TIPS-teamet fotografert utenfor Klinikk for psykisk helsevern og rus, Sykehuset Namsos. Foto.

TIPS-telefonen 95 29 39 49 besvares av TIPS-teamet ved Sykehuset Namsos. Fra venstre: Jørgen Fossum Olaussen, Anita Nilsen og Grete Oksdøl Lervik.


Man kan bli frisk fra psykose. Tidlig diagnostisering og behandling kan bidra til raskere bedring og forebygge at tilstanden blir langvarig.

Les mer om psykose på helsenorge.no​

Sist oppdatert 14.09.2022