Klinikk for psykisk helsevern og rus

Klinikk for psykisk helsevern og rus tilbyr utredning, diagnostisering og behandling av rusproblematikk og psykiske lidelser. Tilbudet gis ved begge våre sykehus, DPS-enhetene i Stjørdal og Kolvereid, samt ved Høvdinggården i Steinkjer. Vi tilbyr ambulant- og poliklinisk behandling, samt døgnbehandling.

Kontakt

Telefon

Sykehuset Levanger

74 09 80 00

Sykehuset Namsos

74 21 54 00

Postadresse

Sykehuset Levanger

Helse Nord-Trøndelag HF
Klinikk for psykisk helsevern og rus
Postboks 333
7601 Levanger

Sykehuset Namsos

Helse Nord-Trøndelag HF
Klinikk for psykisk helsevern og rus
Postboks 453
7801 Namsos

Slik finner du fram

Hovedinngangen til DPS Kolvereid. Foto.

Foto: Helse Nord-Trøndelag

DPS Kolvereid

Bjørkåsveien 17

7970 Kolvereid

DPS Stjørdals fasade og parkeringsplass. Foto.

Foto: Helse Nord-Trøndelag

DPS Stjørdal

Remyrveien 37

7500 Stjørdal

Høvdinggårdens fasade. Foto.

Høvdinggården

Høvdingveien 10

7725 Steinkjer

Bygningsfasade på Sykehuset Levanger. Foto.

Sykehuset Levanger

Kirkegata 2

7601 Levanger

En bygning med et helikopter foran seg

Sykehuset Namsos

Havikvegen 8

7803 Namsos

Kurs og møter