Revmatologi, Sykehuset Levanger

Revmatologisk avdeling driver i hovedsak poliklinisk virksomhet med utredning og behandling av revmatologiske tilstander som inflammatoriske ledd- og muskelsykdommer, og bindevevs- og vaskulittsykdommer.

Spesifikke pasientgrupper får tilbud om informasjons- og mestringskurs. Avdelingen har dagbehandlingstilbud bl.a. for intravenøs behandling.

Vi prioriterer nyhenviste pasienter innenfor nedslagsfeltet Nord-Trøndelag, av den grunn kan det oppstå en del ventetid på kontrolltimer.

Avdelingen er moderne utstyrt med både ultralydapparat, neglebåndsmikroskop og polarisasjonsmikroskop. Avdelingen disponerer ved behov 2 senger v/medisinsk avd., samt har ansvar for rådgivning/tilsyn i forhold til andre avdelinger ved sykehuset.

Ved siden av det oppsatte poliklinikkprogrammet må vi av og til behandle pasienter med akutt sykdom. Disse forhold kan resultere i uforutsette forsinkelser og vi ber om forståelse for denne situasjonen.

Samarbeidende avdelinger

  • Medisinsk avdeling
  • Kirurgisk/ortopedisk avdeling
  • Rehabiliteringsavdeling
  • Avdeling for fysio- og ergoterapi

Avdelingen har fire overlegestillinger og tre utdanningsstillinger for LiS-leger (lege i spesialisering) i revmatologi.   Avdelingen har erfarne revmasykepleiere.

Sjekkliste ved henvisning til revmatologisk avdeling (pdf)

Kontakt

Postadresse

Sykehuset Levanger Revmatologisk poliklinikk Postboks 333 7601 Levanger

Slik finner du fram

Oppmøtested

Ankomstregistrering på automat ved hovedinngangen.
Revmatologisk poliklinikk ligger i 1.etasje - en etasje opp fra hovedinngangen. Følg skilting fra trapp eller i heis.

Bygningsfasade på Sykehuset Levanger. Foto.

Sykehuset Levanger

Kirkegata 2

7601 Levanger