Hovedinngangen ved Sykehuset Levanger. Foto.

Geriatrisk sengepost, Sykehuset Levanger

Vi utreder og behandler eldre med sammensatte sykdommer.

Vår målgruppe er sårbare eldre pasienter. Mange har sammensatte helseplager som akutt somatisk sykdom, akutt funksjonssvikt, forvirring, kognitiv svikt, falltendens, ernæringssvikt, inkontinens og smerter.

Vi foretar bred geriatrisk utredning og lager behandlingsplan tilpasset hver enkelt pasients ønsker og behov. Vårt tverrfaglige team består av lege, sykepleier, ergoterapeut, fysioterapeut og farmasøyt. 

Utreiser planlegges grundig i samarbeid med pasient, pårørende og kommunehelsetjeneste.

Kontakt

Postadresse

Sykehuset Levanger Geriatri Postboks 333 7601 Levanger

Slik finner du fram

Oppmøtested

Ankomstregistrering i Medisinsk ekspedisjon i fjerde etasje.
Geriatrisk sengepost er lokalisert i fjerde etasje sammen med slagavdelingen.
Bygningsfasade på Sykehuset Levanger. Foto.

Sykehuset Levanger

Kirkegata 2

7601 Levanger