Nevrologi, Sykehuset Namsos

Avdelingen utreder og behandler pasienter med sykdom i sentralnervesystemet og nevromuskulære lidelser.

Lenker til viktige nevrologiske sykdommer:
MS
Epilepsi 
Parkinson
Hodepine 
Kreft som rammer nervesystemet

Nevrologisk Poliklinikk består av spesialistpoliklinikk, sykepleierpoliklinikk, nevrofysiologisk og nevropsykologisk laboratorium.

Du må ha en henvisning fra din lege for å komme til undersøkelse/behandling.

   • Din lege sender brev til poliklinikk, dette registreres på mottatt dato
   • Henvisning blir vurdert av en av overlegene ved avdelingen.
   • Din rett til helsehjelp bestemmes ved hjelp av forskrift om prioritering av helsetjenester og rett til helsehjelp
   • Hvis du har etter reglene rett til prioritert helsehjelp vil henvisning bli prioritert til en frist for når du senest skal få tilbud om time.
   • Du får etter denne saksgang et brev hvor du får informasjon om ditt tilbud og tidsfrister.

Hvis du ikke kan møte eller ønsker å benytte tildelt time ber vi deg om snarest å gi beskjed.

Sykepleierpoliklinikken tilbyr oppfølging av pasienter med kroniske nevrologiske sykdommer. Det betyr at pasientene kommer til spesialisert sykepleier, som i samråd med nevrolog følger opp pasienten. 

Henvisning  

Hvem henviser til undersøkelse?

Henvisningen fra din lege sendes direkte til nevropsykolog.

Nevrologisk avdeling i Helse Nord-Trøndelag er under felles ledelse, organisert med poliklinikker ved begge sykehusene. Sengeposten er lokalisert ved Sykehuset Namsos.

Dette betyr èn felles venteliste og èn ventetid for polikliniske henvisninger. Alle henvisninger til poliklinikkene vurderes av samme nevrolog.

Henvisninger til nevrologiske undersøkelser sendes til:

Sykehuset Namsos
Nevrologisk avdeling
Serviceboks 1001
7809 Namsos

Nevropsykologisk testing foregår vanligvis over 2 dager, hver dag ca 4-5 timer.

Nevrofysiologisk laboratorium  
Laboratoriet har lokaler sammen med Nevrologisk poliklinikk i 4. etasje i hovedbygget, og kan nås via heis og trappegang. Det er drift alle hverdager fra kl. 08:00-kl. 15:30.

Henvisning til laboratoriet skjer fra fastlege/spesialist/andre avdelinger til nevrolog. Undersøkelsene skjer stort sett i tilknytning til en nevrologisk utredning. Undersøkelsene består i ulike tester av nervevev og muskelvev. Hensikten er å undersøke nervefunksjon for å se etter ulike sykdommer.
Litt avhengig av undersøkelsene vil denne gjennomføres av sykepleier, tekniker eller lege.

Klinisk nevropsykologisk laboratorium
Laboratoriet har lokaler sammen med Nevrologisk poliklinikk i 4.etasje i hovedbygget, og skan nås via heis og trappegang. Det er drift mandag og torsdag fra kl. 08.00-kl. 15.30. Laboratoriet er bemannet med nevropsykolog.

Hva testes?
Hukommelse, konsentrasjon, språkforstyrrelser og språklig uttrykksevne, problemløsningsevne, ferdigheter med hender og føtter, sosial tilpasning og personlighet.

Hvem blir henvist til nevropsykologisk undersøkelse?
Personer som viser tegn på encefalopati hvor vanlig klinisk undersøkelse er normalt,  men hvor vedkommende klager over mentale forandringer og hvor organisk svikt ikke kan utelukkes, for eksempel ved trafikkulykke, demens eller løsemiddeleksponering, funksjonsforstyrrelser, hjerneslag eller degenerativ lidelse.

Her finner du lenker til til brukerorganisasjoner som er relevante innen nevrologi:

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (64 medlemsorganisasjoner) - www.ffo.no

ADHD-foreningen - www.adhd.no

Afasi-forbundet i Norge - www.afasi.no

Cerebral Parese-foreningen - www.cp.no

Foreningen for muskelsyke - www.ffm.no

Foreningen for søvnsykdommer - www.soevnforeningen.no

Landsforeningen for trafikkskadde - www.ltn.no

Landsforeningen for slagrammede - www.hjerneslag.org

Multippel Skleroseforbundet i Norge - www.ms.no

 

Muskel-skjelettlidelser: Formidlingsenheten http://www.formi.no/pasienter/nyheter/id/nyheter_pasienter

 

Norsk Migreneforbund - www.migrene.no

Norges Parkinsonforbund - www.parkinson.no

Norsk Epilepsiforening - www.epilepsi.no

Norsk Forening for Nerofibromatose - www.nevrofibromatose.no

Norsk Tourette Forening - www.touretteforeningen.no

Ryggforeningen i Norge - www.ryggforeningen.no

Ryggmargsbrokk- og hydrocefalusforeningen - www.ryggmargsbrokk.org

 

Frambu: senter for sjeldne diagnoser - http://www.frambu.no

Kontakt

Telefon

Telefontid 08:00-11:00, mandag til fredag.

Slik finner du fram

Oppmøtested

Nevrologisk poliklinikk holder til i 4. etasje i hovedbygget, og kan nås via heis og trappegang
En bygning med et helikopter foran seg

Sykehuset Namsos

Havikvegen 8

7803 Namsos