Hjertesviktpoliklinikken, Sykehuset Namsos

Vi tilbyr individuell oppfølging av voksne med kronisk hjertesvikt. Hjertesviktpoliklinikken er drevet av spesialsykepleiere i tett samarbeid med hjertespesialist.

Hjertesviktpoliklinikkens hovedoppgaver

 • Gi informasjon om hjertesvikt, inkludert livsstil og medikamentell behandling.
 • Gi opplæring til egenmestring
 • Gjennomføre kliniske undersøkelser
 • Ta blodprøver 
 • Gjøre funksjonsmålinger 
 • Justere hjertesviktmedisiner 
 • Vurdere livskvalitet
 • Tilby deltakelse i hjertetreningsgrupper

Henvisning

De fleste pasientene som får oppfølging ved en hjertesviktpoliklinikk henvises fra eget sykehus. Du kan også bli henvist fra annen medisinsk poliklinikk eller direkte fra fastlegen din. 


Hvem kan henvises til en hjertesviktpoliklinikk?

 • Pasienter som er utredet for hjertesvikt i henhold til faglige retningslinjer 
 • Pasienter med behov for informasjon og opplæring om hjertesvikt
 • Pasienter med behov for justering av medikamenter
 • Pasienter som er i stand til å følge opp behandlingen selv eller ved hjelp av pårørende eller hjemmetjeneste.

Kontakt

Telefon

 • Tirsdag 08:00 - 15:00
 • Torsdag 08:00 - 15:00
 • Mandag STENGT
 • Onsdag STENGT
 • Fredag STENGT
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT
Spørsmål vedrørende poliklinisk time: tlf. 74 21 55 15 mandag - fredag kl. 08:00-15:00

Slik finner du fram

Oppmøtested

Ankomstregistrering på automat ved hovedinngangen. Poliklinikken ligger i femte etasje.
En bygning med et helikopter foran seg

Sykehuset Namsos

Havikvegen 8

7803 Namsos