Overgrepsmottak

Overgrepsmottaket for seksuelle overgrep gir tilbud til kvinner over 16 år og menn over 18 år i nordre del av Trøndelag. Tilbudet kan være akutt like etter en hendelse, eller det kan være et avtalt oppmøte.  Kvinner under 16 år og menn under 18 år skal kontakte Overgrepsenheten ved St.Olavs hospital, tlf. 72 57 12 12.

Kontakt

Telefon

  • Mandag DØGNÅPEN
  • Tirsdag DØGNÅPEN
  • Onsdag DØGNÅPEN
  • Torsdag DØGNÅPEN
  • Fredag DØGNÅPEN
  • Lørdag DØGNÅPEN
  • Søndag DØGNÅPEN

Postadresse

Helse Nord-Trøndelag HF Overgrepsmottak Postboks 333 7601 Levanger

Slik finner du fram

Oppmøtested

Gynekologisk poliklinikk, 2. etasje i hovedbygget.
Bygningsfasade på Sykehuset Levanger. Foto.

Sykehuset Levanger

Kirkegata 2

7601 Levanger