Fysio- og ergoterapi, Sykehuset Levanger

Vår hovedoppgave er å undersøke, vurdere behandling og igangsette behandling, før pasientene skrives ut til videre oppfølging i sin hjemkommune.

Avdeling for fysio- og ergoterapi yter helsetjenester av høy faglig kvalitet tilpasset behovet hos brukere som er henvist for ergo - og fysioterapi.

Avdelingen er lokalisert i store, lyse og trivelige lokaler på samme nivå som hovedinngangen. Vi disponerer blant annet 2 treningssaler og treningskjøkken.

Våre ansatte:

2 assistenter jobber tilknyttet vår ekspedisjonen.

Ergoterapeuter

 • 4 spesialergoterapeuter med kompetanse innenfor fagområder som håndterapi, rehabilitering etter hjerneslag og generell rehabilitering.
 • 1 ergoterapeut

Fysioterapeuter

 • 2 spesialister i nevrologisk fysioterapi
 • 1 spesialist i psykomotorisk fysioterapi
 • 1 spesialist i hjerte- og lungefysioterapi
 • 1 master i bevegelsesvitenskap
 • 2 masterløp i gang: 1 i rehabilitering/habilitering i Oslo og 1 i klinisk helsevitenskap – smerte og palliasjon i Trondheim.
 • Spesialfysioterapeuter med kompetanse innenfor fagområder som barnefysioterapi, lymfeødembehandling, brannskader, lungefysioterapi, rehabilitering etter hjerneslag, generell rehabilitering, rygg- og nakkeplager, bekkenrelaterte plage

Kontakt

Telefon

 • Mandag 08:00 - 15:00
 • Tirsdag 08:00 - 15:00
 • Onsdag 08:00 - 15:00
 • Torsdag 08:00 - 15:00
 • Fredag 08:00 - 15:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Slik finner du fram

Oppmøtested

Oppmøte i venteområdet til Avdeling for fysio- og ergoterapi.
Bygningsfasade på Sykehuset Levanger. Foto.

Sykehuset Levanger

Kirkegata 2

7601 Levanger

Kurs og møter

 • Hjertetrening, Sykehuset Levanger
  Lystbetont trening tilpasset ditt funksjonsnivå sammen med andre i samme situasjon. Treningen ledes av fysioterapeut.
  Hjertetrening, Sykehuset Levanger
  Dato kommer