Koordinerende enhet for rehabilitering og habilitering

Koordinerende enhet i Helse Nord-Trøndelag kan hjelpe deg som har behov for rehabiliteringstjenester, koordinator eller individuell plan. Vi har oversikt over habiliterings- og rehabiliteringstilbudet i kommunen og i helseregionen, og vi er et kontaktpunkt for samarbeid. Ansvaret til koordinerende enhet omfatter alle pasientgrupper med behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, og er ikke avgrenset til habilitering og rehabilitering.

Kontakt

Postadresse

Helse Nord-Trøndelag HF
Postboks 333
7601 Levanger

Slik finner du fram

Anita Hoff

Samhandlingskoordinator, Habiliteringstjenesten for barn og unge

anita.hoff@hnt.no 74 09 84 78

Bine-Kristin Kristoffersen

Samhandlingskoordinator, Barne og ungdomspsykiatri (BUP)

Bine-Kristin.Kristoffersen@hnt.no 95 08 53 65

Kristian Børstad

Samhandlingskoordinator ved Kirurgisk avdeling, Sykehuset Namsos

Kristian.Borstad@hnt.no 74 21 53 63

Elin Elisabeth Steinland Vinje

Samhandlingskoordinator ved Kirurgisk avdeling, Sykehuset Levanger

elin.elisabeth.steinland.vinje@hnt.no 74 09 80 33

Marion Elisabeth Ness

Samhandlingskoordinator, Habilitering voksne

MarionElisabeth.Ness@hnt.no 74 09 83 26

Telefon: 74 09 89 60

Julie Røstad Kvam

Samhandlingskoordinator, Sykehuset Levanger

JulieRostad.Kvam@hnt.no 94 16 32 47

Arve Forbord

Samhandlingskoordinator, DPS Stjørdal

Arve.Forbord@hnt.no 74 84 90 36

Telefon: 74 84 90 66

Geir Arvid Thy

Samhandlingskoordinator, Sykehuset Namsos og DPS Kolvereid

GeirArvid.Thy@hnt.no 74 21 52 50

Hanne Heglum

Samhandlingskoordinator ved Klinikk for medisin og nevrologi, Sykehuset Namsos

Hanne.Heglum@hnt.no 74 21 59 67

Elisabeth Kvam Tronstad

Samhandlingskoordinator ved Medisinsk avdeling, Sykehuset Levanger

ElisabethKvam.Tronstad@hnt.no 74 09 82 10

Velaug Brenne Leira

Samhandlingskoordinator, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering

VelaugBrenne.Leira@hnt.no 74 09 80 84

Kjersti Gustad

Samhandlingskoordinator ved Fysio- og ergoterapiavdelingen

Kjersti.Gustad@hnt.no 74 09 82 48

Nancy Haugan

Rådgiver og koordinator

nancy.haugan@hnt.no 74 09 89 35

Ann Kathrin Hagen Røstad

Seksjonsleder ved Læring- og mestring

AnnKathrinHagen.Rostad@hnt.no 74 09 89 85

Grete Burmo

E-meldingsansvarlig

GreteSolveig.Burmo@hnt.no 74 09 73 25

Tjenestene våre

Rehabiliterings- og habiliteringstjenester, individuell plan og samhandling
Koordinerende enhet