Økonomiavdelingen

Vi har ansvar for økonomistyring i Helse Nord-Trøndelag HF. Økonomiavdelingen ivaretar nødvendig koordinering og oppfølging av økonomistyring i henhold til retningslinjer fra Helse Midt-Norge RHF.

Slik finner du fram

Bygningsfasade på Sykehuset Levanger. Foto.

Sykehuset Levanger

Kirkegata 2

7601 Levanger

En bygning med et helikopter foran seg

Sykehuset Namsos

Havikvegen 8

7803 Namsos