HR og organisasjon

HR står for Human Resources og vi jobber dermed med foretakets viktigste ressurs; alle våre medarbeidere.   HR- og organisasjonsavdelingen er en del av direktørens stab. Vi består av 27 medarbeidere, og har ansatte lokalisert på begge sykehus.

Hva gjør vi?

Vår funksjon i HNT er knyttet til alle arbeidsprosessene i vår virksomhet som omhandler våre medarbeidere.
Vi gir lederstøtte til prosesser som har med hele ansettelsesforholdet å gjøre, dvs alle aktiviteter som omhandler rekruttering, hvordan vi planlegger og bruker vår kompetanse, hvordan vårt arbeidsmiljø utvikles, hvordan vi kan utvikle oss som medarbeidere og organisasjon, og hvordan vi kan sikre gode prosesser når vi slutter i HNT. I tillegg til oppgaver knyttet til våre medarbeidere, jobber vi med utdanning og samarbeidet med tillitsvalgte og vernetjenesten. Vi jobber både med konkrete enkeltsaker og hvordan vi skal utvikle oss på foretaksnivået. Målet er at vi i felleskap når foretaket sine mål.
Lokalt er dette arbeidet organisert i team og regionalt i fagnettverk.
HR- og organisasjonssjefen er systemeier for de ulike personaladministrative systemene på vegne av administrerende direktør.

Driftsenheten vår består av PRS-support (PRS står for PersonalRessursstyringsSystem), HR-sekretariat og Lønningskontor.

Kontakt

Telefon

Lønningskontor og HR-sekretariat

74 21 57 50
  • Mandag 09:00 - 13:00
  • Tirsdag 09:00 - 13:00
  • Onsdag 09:00 - 13:00
  • Torsdag 09:00 - 13:00
  • Fredag 09:00 - 13:00
  • Lørdag STENGT
  • Søndag STENGT
Alle oppdrag og forespørsler til HR-sekretariatet og Lønningskontoret må dokumenteres ved å sende dem som e-post.

PRS-support

74 21 56 50

Slik finner du fram

Bygningsfasade på Sykehuset Levanger. Foto.

Sykehuset Levanger

Kirkegata 2

7601 Levanger

En bygning med et helikopter foran seg

Sykehuset Namsos

Havikvegen 8

7803 Namsos